HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 244. - No. 001 / c.

Dátum 1828. március 28.
Jelleg

Két részből álló, pecsétekkel és aláírásokkal megerősített összeírás, két-két példányban. 16 folio összesen, latin nyelvű.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a kamara és a kalocsai érsekség közös bizottsága készített a kilencedek és tizedek ügyében.
Szilbás:
1. Összeírás: A helység „urbarialiter ad classem 3-am reducta”. – 269 sessiós név szerint. – A sessiókhoz tartozó szántók három forgóban külön-külön és összesítve. – A második forgó részben a praedium területére esik, az itt lévő szántók után hetedet kell adniok, így nem minden sessiónak van tartozéka a második forgóban, a többi szántó után kilenced és tized szolgáltatás a kötelező. – A forgók kiterjedése és határai. – Összesen: 115 1/4 egész sessió, 2575 hold szántó három forgóra, egyenlőtlenül elosztva.
2. Összeírás: Kilenced és tized szolgáltatásra kötelezett szőlők. 155 szőlősgazda név szerint. – A szőlők nagysága gazdák szerint. A szőlőterület összesítve 506 3/16 fossorum egy tagban fekszik.
A palánkai kamarai uradalom tartozéka.
(Bács m.): Szilbás Tartozéka: Radievitz praedium

Tartalomgazda