HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 242. - No. 010.

Dátum 1816. február 21.
Jelleg

(Német nyelvű eredeti, könyv alakban, a mellékletekkel együtt 146 oldal terjedelmű.)

Szöveg

[Conscriptio és Aestimatio] urbáriális adatokkal. „Beschreibung” címmel, amely a birtokkal kapcsolatos vagyonátruházás előtt készült.
Sippet:
A helység határai méretekkel, szomszéd helységek. – Uradalmi épületek leírása és becslése. – Sessiók- zsellérszállások, deserták. – A sessiókhoz tartozó szántók, kaszálók és legelő. – Sessiókon túli „Überländer Gründe”, uradalmi földek. – Termények: kétszeres, zab, kukorica. – Értékesítési lehetőségek. – Összlakosság 2518 lélek, görög-katolikus vallású. – Szolgáltatások: készpénzcensus „Die kleine Abgabe” készpénzzel megváltva. – A robotnapokat részben természetben, részben készpénzben megváltással teljesítik. – A robotok készpénzértéke. – Termény tizedek természetben kétszeres, árpa, zab, kukorica termésből. A tizedek készpénzértéke a temesvári piaci árak szerint. – Kender és len tizedek a kendermagból is adják. – Bárány és méhtizedek. – Földesúri jövedelem: az erdő után, vadászati jog árendája. – Az uradalmi földek haszna: kimutatás 1793. és 1798. közötti évekből. – Malom, kocsma és mészárszék árendája. – Kereskedők és iparosok adója.
Mellékletek: Részletes határjárás. – Részleges becslések. – Az alattvalók névsora, 391 név, a birtokukban lévő szántóföldek, rétek. – Összesítések a fenti összeírás alapján, pl. terménytized átlagok az 1807. és 1815. közötti évek adatai alapján. – 1815-ös árverési jegyzőkönyv a vadászterület bérbeadásáról. – 1816-os árverési jegyzőkönyv a tartalékföldek bérbeadásáról. – A község határában lévő földek osztályozása. – 1811-es jegyzőkönyv a mészárszék bérbeadására megtartott árverésről. – Kimutatások a kereskedők és iparosok évi adózásáról. – 1813-as jegyzőkönyv a kocsma bérbeadására megtartott árverésről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Sippet – Schippet

Tartalomgazda