HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 242. - No. 008.

Dátum 1845. november 12.
Jelleg

(Eredeti, latin nyelvű, 137 oldal terjedelmű, a mellékletekkel együtt, az 5–6 reg. oldalon található ismertetésük.)

Szöveg

[„Conscriptio és Aestimatio” urbáriális adatokkal] – amelyet a fiscus a visszaigénylés kapcsán készített.
Verbina:
A birtok fekvése, szomszédos helységek. – Birtoktörténeti adatok, jelenlegi társbirtokosok. – Fából épített egy emeletes kúria és hozzá tartozó gazdasági épületek leírása és becslése. – Gyümölcsaszaló. – Pince káposzta és répa számára. – Kukoricagóré „corbs fagopyraceus stramine tectus”, alatta boltíves pince. – Alattvalók: jobbágy sessiók, sessiós jobbágyok névsora. – „Censualistae domiciliati” névsor, valószínűleg – saját házukban lakó zsellérek – értelemben. – Szántóterület, kaszálók. – A sessiókhoz tartozó erdőrész. – Szőlők. – Szolgáltatások átszámítva „laboratores” munkásokra, erre számítják át a sessiók utáni robotot, a kilencedeket, a hosszú fuvarokat, az erdő utáni censust és a bérletek utáni censust. – Készpénzben csak a házadó marad. – A helység urbáriuma, besorolása „primae classies”. – Egy egész sessióhoz 12 hold szántó á 1150 és 5 kaszányi rét tartozik. – Egy hold vetéskapacitása 2 pozsonyi mérő. – Az irtások ügye, megváltás, eladás, stb. – Legelő, faizás, makkoltatás. – Igás robot heti egy nap két állattal, de szántáskor néggyel. – Az igás robotokat gyalog robotként is igényelheti a földesúr. – Tűzifaszolgáltatás nincs, mert a földesúr sem tudja elegendő tűzi- és épületfával ellátni alattvalóit. – A helység urbáriuma. – A kilencedet is robottal váltják meg. – Kender és len kilenced helyett fonást adnak. – Bor kilenced és hegyvám: „ad mensuram Posoniensem aut Fiser, secundum quam una nona 31 policeos habet, desumenda est”. – A földek minősége agyagos, de trágyázva jól terem. – A terméseredmények: 1 pozsonyi mérő búza, három és felet hoz; 1 pozsonyi mérő rozs hármat hoz; 1 pozsonyi mérő árpa négyet hoz; 1 pozsonyi mérő zab ötöt hoz. – A városok távoli fekvése miatt készpénz-értékesítési lehetőség kevés. – Kimutatás a jobbágyszolgáltatásokról 1836–1844-ig évenként XVII. és 18. század fassionalis levelek másolatai a verbinai birtok korábbi inscriptioiról, zálogba és bérbeadásairól latin és német nyelven. – Részbecslések iparágak szerint. – Árenda-szerződések horvát és német nyelven. – Ártáblázat a zágrábi piaci árakról 1790. és 1798 között, jellemző adatok a pénz romlására és így az árak emelkedésére. „Vini allódiális urna Ft. 2 Xr 33 5/8 tritici puri metr. Pos. Ft 2 Xr 31” – Egyéb felsorolt termények: tatárka „pannicus”, kukorica, rozs, árpa, zab, tönköly, „spelta”, köles, borsó, bab kétféle „faba” és „fisoleum” megnevezéssel. Káposzta, széna, sarjúszéna, szalma kimutatás. A várossá válással járó anyagi terhekről: a termő gyümölcsfák becsértéke: 4 körtefa á 40 Xr; 38 szilvafa á 20 Xr; 19 almafa á 40 Xr. – Az irtásföldek megváltása. – A kaszálók mentén elültetett 172 fűzfáért á 12 Xr. – A becslés teljes másolata még egy példányban, amely szerint az épületek becsértéke 2496 Ft 53 Xr.
Zagorianus, korábban a Rátkay grófok tulajdonában, jelenleg társtulajdonosok birtokában, de „fiscus Regius Actione Revindicatoria coram Excelsa Tabula Banali prosequitur”.
(Varasd m.): Verbina alias Kis Horváczka

Tartalomgazda