HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 242. - No. 002.

Dátum 1836. március 2.
Jelleg

(Aláírásokkal és pecsétekkel hitelesített latin nyelvű eredeti, összesen 16 oldal.)

Szöveg

”Aestimatió”-k, amelyeket a kamara budai számvevősége az UC 242 : 1 (a) jelzetű Conscriptió alapján készített. – A becslés „primae ordinis”-nak minősíti a királydaróci és józsefházai portiókat, „secundae ordinis”-nak a misztótfalusi és misztbányaiakat. – Az udvari és terepi portiókról megjegyzi „non constat, quando et quo iure ad possessorum dictorum Comitum devenerint”.
Király Darótz:
A kúria becslése, amelyet a Károlyiak „a Ludovico Szilágyi de Piskárkos revindicarunt”. – A kúriához tartozó kertek, zsellérszállások és allódiális földek, rétek. – Az allódiális földek terméshozama: búza, rozs, zab. – Az allódiális termények utáni szalmakészlet, tavasziak és ősziek után. – Az urasági rétek szénahozama. – A szántóknál a jvöedelem egy harmadát, a réteknél a jövedelem egy negyedét számítják le a megmunkálásra.
Misztótfalu:
A kúriális házat kerttel és a három gesztenyéssel együtt 1200 Ft-ra becsülik.
Az ecsedi Károlyi-uradalom visszaigényelt portiói.
(Szatmár m.): Misztótfalu oppidum – Misztbánya – Király Darotz oppidum – Jósefháza
A Károlyi-uradalom olyan portiói, amelyek nem szerepelnek az 1776-os adományozó levélben.
(Szatmár m.): Udvari – Terep

Tartalomgazda