HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 026.

Dátum 1791. június 21.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, 2 melléklettel, 19 + 3 pagina, összesen 22 oldal. – 2 oldal német, eredeti, dátum ugyanaz.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet az eladásra kijelölt birtokról készítettek a kamara rendeletére. – A birtok a két túloldali helységből áll. Félig domboldalakon fekszik, határai, szomszédos falvak.
Stancsova:
Az uradalom névadó helysége. – Görög-keleti vallású rácok és nagyon kevés oláh lakja, Godinovának is hívják. 1753-ban a bizottság harmadosztályba sorolta. – Határai, szomszédos falvak, határvillongások nincsenek, határjelei jól látszanak. – Semmiféle uradalmi épület, major nincs a helységben a kamara nem folytat tehenészetet, állattartást. – Uradalmi erdő, részben vágható, két részre tagolódik, helyük, nagyságuk holdakban, vörös és fehér tölgyfákból áll, felosztása a kerületi erdészhivatal szerint. – A fák kora, kitermelhető fa pénzértéke. – Makkoltatás jövedelme, erdőjövedelmek összegzése. – A népesség 12 féltelkes, 27 negyedtelkes, 64 nyolcad telkes jobbágyból és 9 házas zsellérből áll, összesen 112 család. – Javadalmazó beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül 2 szántóra és egy rétre felosztva. – A féltelek appertinenciái 8 hold szántó, 8 hold rét, 2 hold legelő és egy holdnyi belsőség, 1600 négyszögöllel számítva holdját. – A negyed telek 11, a nyolcad 7 holdnyi együttes nagyságú, a konstitutivum összegzése. – A földek két elég magas hegyoldalon feküsznek, közepes minőségűek. – A rétek völgyben terülnek el, cserjékkel benőttek. – A földek hozama: egy mérő kétszeres öt, rozs öt, árpa 4, zab 6 mérőt terem, ezek súlya fontokban. – A konstitutív legelő részben a faluban, részben hegyoldalban van, árvizeknek nincs kitéve. – Saját, az uradalmitól elkülönített erdeje nincs a községnek, a lakosoknak ott van fajzásuk. – Irtásföldek nincsenek. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak, juhok, disznók száma. – Allódiális földek a kétszáz holdnyi legelőnek használt föld, 17 krajcárt fizetnek utána holdanként, tartalékföldek, mészárszék, mentes telkek nagysága holdakban. – Csekély szőlőművelést folytatnak, mivel nem promontoriális, nem tizedköteles, csak negyedévi szabad bormérésük van. – A lakosok közepes körülmények között élnek, termékeiket könnyen tudják értékesíteni, jó közlekedésük van, Temesvár és Rékás másfél, Lugos és Lippa két stációnyira fekszik. – Fő megélhetési forrásuk a földművelés, marhatartás és a gyümölcs, mellyel az Alföldig eljárnak, rossz években pálinkának főzik ki. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege. – Kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, féltelkenként 17 krajcárjával számítva, együttes összege. – Pénzen megváltott és természetben teljesítendő robotnapok száma teleknagyság szerint és együttesen, pénzértéke. – Allódiális földek jövedelmének összegzése. – Nem telki állományú földek a 17 holdnyi szőlő és a 47 hold nagyságú gyümölcsös, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Kilencedet nem fizetnek, tized a kamarát illeti, gabonából, árpából, zabból, kukoricából, kölesből való jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Dohányt nem termesztenek, borból nem adnak tizedet. – Báránytizedet pénzben szedet a kamara, darabonkénti összege, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Méhtizedet ugyanígy. – Malomcensusok jövedelmét 10 évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván. – Húsmérés árendáját árverésen adják bérbe, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. – Halászat, vadászat árendájából nincs jövedelem. – Italmérés bérbe van adva, jövedelmét 10 évi átlag alapján a számvevőség tartja nyilván. – Mesteremberek adóját a számvevőség tartja nyilván, kereskedők nincsenek. – Erdőjövedelmek összege. – Kezelési költségekre tett kiadásokat a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a pópák mentes telkén kívül nincsenek kiadások. – A másik helységet, Kernyahovát nem említi, a mellékletekben sem szerepel. – Mellékletben: 1) Táblázatos kimutatás a stancsovai telkekről, nagyságáról, számáról, nem telki állományú földekről, telekcensus összegéről, robotmegváltás összegéről, természetben teljesített robot pénzértékéről, kisebb adományok összegéről. 2) A másik melléklet erdőbecslés, az erdei jövedelmeket értékeli.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Stancsova

Tartalomgazda