HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 016.

Dátum 1781. július 19.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű, nyomtatott rubrikás példány, egy melléklettel, 6 + 1 = 7 oldal. – 1 oldal német, eredeti, 1781. július 19.

Szöveg

[Aestimatio], „Schätzunge Aufsatz”, amelyet a helység jövedelmei alapján dolgoztak ki.
Rudna:
Rácok lakta, első osztályba sorolt helység. – Népessége 34 egésztelkes, 19 féltelkes, 20 negyedtelkes jobbágyból és 6 házas zsellérből áll, van még 3 házatlan zsellér is. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetett telekcensus, együttes összege. – Robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénzértéke. – Gabonatizedet a szántóterület nagysága szerint számítja, ennek összegzése, 25 %-át előre nem látható eshetőségekre leszámítva, a maradvány felét őszivel, felét tavaszival vetve hozama mérőkben, pénzértéke. – Egyéb tizedek a bortized, bárány- és méhtized egyenkénti jövedelmük 6 évi átlag alapján. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 51 krajcárjával számítva, összege. – Uradalmi erdő, nagysága holdakban, jövedelme holdanként 24, illetve 12 krajcárjával számítva. – Erdei tisztások nagysága holdakban, szénahozama, pénzértéke. – Makkoltatás 6 évenként lehet, átlagjövedelme. – Allódiális földek közepes és rossz minőségűek, jövedelmük 12, illetve 6 krajcárjával számítva. – Malomtelkek nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Egyéb földesúri jövedelmek az italmérés, leszámítva a lakosok félévi szabad bormérését. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme 6 évi átlag alapján. – Nem telki állományú földek a promontoriális szőlők, nagyságuk holdakban. – Káposztáskertek, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Adóköteles házak nincsenek. – Két vízimalom, censusuk egyenkénti és együttes összege. – Kereskedők, mesteremberek nincsenek a faluban. – Jövedelmek összegzése, értéke 5 % hozammal tőkésítve. Mellékletben a bortized, báránytized, méhtized, kocsma árendája, pálinkafőző üstök taxája jövedelmének alakulása az 1774–1779. évek között.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Rudna

Tartalomgazda