HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 010.

Dátum 1791. július 21.
Jelleg

Aláírással hitelesített eredeti példány, 2 melléklettel, 18 + 2 oldal = 20 oldal. – 1 oldal tintával vonalazott rubrikás kimutatás német, eredeti, dátum ugyanaz. – 2 oldal tintával vonalazott rubrikás kimutatás német, eredeti, dátum ugyanaz.

Szöveg

Beschreibung, amelyet a moravicai uradalom két helységéről készítettek, elhatározott alkalmából. – Határai, kiterjedése, szomszédos helységek.
Buttin:
Első osztályba sorolt rác helység. Fekvése, határai, szomszédos falvak, házak száma. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben, sem major. – Erdők nincsenek, elég nagyszámú irtásföldek. Népessége 1 egésztelkes, 33 féltelkes, 31 negyedtelkes, 11 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 1 házas zsellérből áll, összesen 77 család, valamennyien görög-keleti vallásúak. – Félévi szabad bormérésen kívül más beneficiumuk nincsen. Konstitutivum összegzése. – Mentes telkek (helység, pópa, iskola, temető) földjei. – Pusztán hagyott földek, árkok, vízmosások, bitang jószágok legelője. – Allódiális földek nagysága holdakban, minőségük. – A lakosok fő megélhetési forrása a földművelés és juhtartás, marhatartás, közepes körülmények között élnek. – Szőlőművelésük jelentéktelen, szőlők nagysága hodlakban. – Mindenféle gabonaneműt vetnek, továbbá kendert, lent és dohányt, piaci áruk a szállítási költségek levonása után őszi és tavaszi búzából, kétszeresből, árpából, zabból, szénából, fő piacuk a 3 mérföldnyire fekvő Versec. – Vámok, halászóvizek, serfőzők nincsenek. – A zsombékokban található kevés nádon kívül nádvágás nincs. – Gazdasági előnyei, hogy a konstitutív földek jó minőségűek, a maradványföldeken jó széna terem, a tisztek innen kapják deputátumukba jó szénájukat. – A maradványföldek jelentős része a falu körül terül el. – A következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, együttes összege – kisebb adományokra fizetendő összeg – pénzen megváltandó és természetben teljesítendő robotnapok száma, pénzértéke. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök, nagyságuk holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Allódiális földek jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, ugyanígy az összes további jövedelmeket is. – Deputátumokat, fizetéseket, kezelési költségeket a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a pópa mentes telkén kívül nincsenek kiadások.
Pergessova:
Oláhok lakta helység, házak száma. – Népessége 41 egésztelkes, 34 féltelkes, 35 negyedtelkes, 5 nyolcad telkes jobbágyból és 1 házas zsellérből áll, összesen 136 család. – Kiterjedése, határai, szomszédos falvak. – Semmiféle uradalmi épület nincsen. Allódiális földek nagysága holdakban, jövedelmük. – A lakosok szolgáltatásában nincs eltérés a fentitől.
Mellékletben: 1) Táblázatos kimutatás a két helység telkeiről, nem telki állományú földjeiről, robotnapjairól. 2) Táblázatos kimutatás a két helység állatállományáról: lovak, tehenek, juhok, disznók száma.
Kamarai birtokok.
(Temes m.): Buttin – Pergessova

Tartalomgazda