HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 009.

Dátum 1798. január 31.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott, eredeti német nyelvű példány, mellékletekkel, 10 + 13 oldal = 23 oldal. – 3 oldal, német, eredeti, dátum ugyanaz. – 2 oldal, német, eredeti, dátum ugyanaz.

Szöveg

[Aestimatio] l”Schätzung”, amelyet a szentandrási számtartósághoz tartozó helységről dolgoztak ki az UC 237 : 8 alatti összeírás alapján.
Parazház:
A császári fegyverek által felszabadított, görög-keleti vallású oláhok lakta, első osztályba sorolt helység. – A következő jövedelmek folynak be: a 23 egésztelkes, 32 féltelkes, 25 negyedtelkes, 4 nyolcad telkes jobbágy és 20 házas zsellér, összesen 104 család által fizetett census, együttes összege. – Részben természetben teljesített, részben pénzen megváltott robotnapok száma, pénzértéke. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 51 krajcárjával számítva. – Nem telki állományú földek a gyümölcsösök és konyhakertek, nagyságuk holdakban, a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek utána holdanként, utóbbi összegzése. – Házatlan zsellérek robotmegváltásának összege 9 évi átlag alapján. Úrbéri jövedelmek összegzése. Gabonatized jövedelme 9 évi átlag alapján kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, lenből és kenderből kévékben. – Helyben nincs eladás, a legközelebbi vásárhelyek a 2–2 órányira fekvő Temesvár és Arad. – A temesvári piaci árak alapján a tized pénz értéke tételenként és összegezve. – Egyéb tizedek a bárány és méhtized, jövedelmük 9 évi átlag alapján. – Királyi beneficiumok a kocsma és a húsmérés árendájának jövedelme, malomcensusok összege, mesteremberek adója, mindegyik 9 évi átlag alapján számítva. – Allódiális földek, első, másod, harmad és negyed osztályba sorolva, jövedelmük 54, 41, 30 és 6 krajcárral számítva holdanként, nagyságuk holdakban. – A kocsmához és mészárszékhez tartozó földek jövedelme az árendával együtt szerepel. – Mentes telkek (pópa, templom, iskola, temető) felsorolása. – Hasznavehetetlen földek (utcák, árkok, határok). – Erdők nincsenek a helység területén, jövedelmük sem lehet. – Sör és pálinkafőzésre a direktívák szerint a kocsma árendájának 10 %-át számítja, összege. – Kezelési költségekre a jövedelem 10 %-át számítja. – Kegyúri terhekre, a helység görög-keleti lévén, a pópa mentes telkén és a tanítónak adott kongrua és tűzifán kívül nincsenek. – A jövedelmek nettó végösszege: 2256 Ft, mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletben: 1) a Legelőnek használt földek kimutatása. 2) Kivonat az italmérés, húsmérés, malomcensusok, mesteremberek adójának összege alakulásáról az 1784–1797. évek között. 3) Mesteremberek számának alakulása ugyanezekben az években. 4) Tizedjövedelmek alakulása (búza, kétszeres, árpa, zab, kukorica), átlaguk megadásával. 5) Tizedjövedelmek pénzértékének alakulása, ugyanezekből az évekből, átlaguk kiszámításával. 6) Házatlan zsellérek számának és robotmegváltásának alakulása a 9 év alatt. – 7) Táblázatos kimutatás az úrbéri jövedelmekről (telekcensus, robotnapok száma, pénzértéke, nem telki állományú földek jövedelme).
Kamarai birtok.
(Temes m.): Barazhasz [Barátzháza] [Az iratban téves helyesírással Parazhasz formában is.]

Tartalomgazda