HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 237. - No. 008.

Dátum 1797. szeptember 29.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, 3 melléklettel, 16 + 10 = 26 oldal. – 5 oldal német, eredeti, dátum ugyanaz. – 2 oldal eredeti, német, dátum ugyanaz. – 3 oldal eredeti, német, dátum ugyanaz.

Szöveg

[Conscriptio urbariális] „Beschreibung”, amelyet a birtok elhatározott elidegenítése előtt készítettek a kamara rendeletére.
Baracház:
Határai, szomszédos falvak, magaslatokkal tarkított síkságon fekszik, határjelei jól látszanak, határvillongások nincsenek, nagyobb biztonság okáért határjárást végeztek. – A többi bánáti helységhez hasonlóan a császári fegyverek szabadították fel a török iga alól, a fiscuson kívül másnak nem lehet itt birtoka. – Görög-keleti oláhok lakta, első osztályba sorolt helység. – Saját gazdálkodást nem folytat a kamara, erdők, vadászat, erdei rétek, szőlőművelés nincsenek. – Italmérés és húsmérési jog bérbe vannak adva, saját kocsmája, mészárszéke nincs az uradalomnak, árendájuk összege. – Országos vagy hetivásárok nincsenek. – Halastavak, halászóviek nincsenek. – Uradalmi malmok nincsenek, sem kőbányák. – A lakosok csak gabonát vetnek, Aradon és Temesvárott értékesítik, marhával és sertésekkel is kereskednek. – Egy patakja van, eredete, folyása, két malmot hajt, száraz időben kiszárad. – Jövedelmet csökkentő tényezők, hogy termékeiket 2 mérföldnyire tudják értékesíteni, mind Arad, mint Temesvár 1 stációnyira fekszik, kocsik terhelhetősége, bár egy nap alatt megjárhatják az utat, a rakodással együtt másfél napot kell számítani, szállítási költségek. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, a negyedévi szabad bormérésen kívül. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben. – Népessége 23 egésztelkes, 32 féltelkes, 25 negyedtelkes, 4 nyolcad telkes jobbágyból, továbbá 20 házas zsellérből áll. – Telkeiket 1785-ben kimérték, a közös legelőn kívül 3 szántóra és 2 rétre van felosztva. – Egy egész telek appertinenciák 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő, egy hold belsőség, 1600 négyszögöllel számítva holdját. – A féltelek arányosan fele, majd negyed, nyolcada 19, 11, illetve 7 hold együttes nagyságban. – A konstitutivum összegzése, hozzáadva a kiosztáskor adott szőlő és kenderföldeket. – Részben síkságon, részben kis magaslaton feküsznek, árvizeknek nincsenek kitéve. – A rétek részben rossz, részben jó minőségűek, a legelők rosszak. – A földek hozama a jobbágyok vallomása szerint és a befolyt tizedek alapján: egy mérő gabona 7, zab 9, árpa 7, kukorica 32 mérőt terem, búzát és rozsot nem vetnek, fentiek súlya fontokban. – Allódiális földek részletezése, helye, nagyságuk holdakban. – Malomtelkek, húsmérés telke, mentes telkek (templom, iskola, temető, pópa) földjei, hasznavehetetlen földek. – A lakosok a következő úrbéri szolgáltatásokkal tartoznak. – A jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő telekcensus, összege. – Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 51 krajcárjával számítva. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban (gyümölcsösök és káposztaföldek), a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek utána holdanként. – Pálinkát, rakit nem főznek, üstökből nincs jövedelem. – Gabonatizedet magban szedeti az uradalom, a lakosok kötelesek a nekik jutó szalma fejében az uradalmi pajtába szállítani. – Hozama 9 évi átlag alapján a számvevőségnél van. – Tavalyi hozama kétszerestől, árpából, zabból, kukoricából mérőkben. – Bortizedből, dohánytizedből nincs jövedelme. – Báránytizedet természetben adnak, tízen alul megváltják, összege, tavalyi jövedelme. Méhtized tavalyi jövedelme. – Két egykerekű lóvontatású szárazmalom és két vízimalom, censusuk egyenként és összegezve. – Italmérés bérbe van adva, tavalyi bérösszege, húsmérés árendájának összege. – Halászat árendája, adóköteles házak, kereskedők nincsenek. – Egy mesterember, adójának összege. – Allódiális földek jövedelme. – Erdőjövedelmek nincsenek. – Kezelési költségekre itt nem vesz fel kiadást. – Kegyúri terhekre a pópa mentes telkén kívül nincsenek kiadások. – Mellékletekben földek klasszifikációja. – Kocsma, mészárszék árendájának összege. – Táblázatos kimutatás a telkek számáról, robotmegváltásról, kisebb adományok megváltási összegéről, nem telki állományú földekről, jövedelmükről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Barazhász [Barátzháza]

Tartalomgazda