HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 236. - No. 017.

Dátum 1798. június 30.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 14 + 8 pagina.

Szöveg

(Aestimatio) „Schätzung”, amelyet az újbecsi számtartósághoz tartozó helység jövedelmei alapján dolgoztak ki.
Pobda:
Görögkeleti oláhok lakta, első osztályba sorolt helység. A következő szolgáltatásokkal tartoznak: a 32 egésztelkes, 34 féltelkes, 10 negyedtelkes, 5 nyolcadtelkes jobbágy és 49 házas zsellér által – összesen 130 család – fizetett telekcensus, együttes összege; robotnapok teleknagyság szerinti és együttes száma, pénzértéke; kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetendő összeg, egész telkenként 51 krajcárjával számítva, együttes összege. Nem telki állományú földek nagysága holdakban, melyek után a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek holdanként, összege. – Házatlan zsellérek robotmegváltásának összege 9 évi átlag alapján, egy évre eső hányada. Gabonatized hozama 9 évi átlag alapján, búzából kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, kender kévékben, helyben nincs eladás, Temesvárra viszik értékesíteni, az ottani piaci árak szerinti pénzértéke; szállítási költségek, kocsik terhelhetősége. Báránytized, méhtized pénzjövedelme 9 évi átlag alapján. Egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés, húsmérés, halászat árendája, összegük egyenként; pálinkafőző üstök taxája, malomcensusok összege; kereskedők censusa, mesteremberek adója. – Allódiális földek részletezése, nagyságuk holdakban, jövedelmük 41,30 és 6 krajcárjával holdanként, másod, harmad vagy negyedosztályú minőségüktől függően; mentes telkek felsorolása. Erdők nincsenek, erdőjövedelmek sem lehetnek. – Jövedelmek végösszege: 3169 ft. 19 Xr., ezt tőkésíti 5 % hozammal. – Kegyúri terhekre a pópa mentes telkén kívül, és a tanítónak kihasított 4 holdnyi földön kívül nincsenek. Kezelési költségekre a fenti jövedelem 10 %-át számítja fel.
Mellékletekben nyomtatott űrlapokon az árendák és egyéb uradalmi jövedelmek összegének alakulása az 1784–1797. A főiratba beledolgozott mellékletek száma 6, 8 hold. évek között; telekcensus, robotmegváltás, kisebb adományok megváltása, nem telki állományú földek után fizetett összegek kimutatása; tizedjövedelmek alakulása a fenti években; másik táblázatban ezek pénzértékének kivonata; legelő nagyságának megváltozása bizonyítása.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Popda (Bobda)

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda