HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 236. - No. 005.

Dátum 1791. június 4.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel. A főirat 12 old., a mellékleteké 38, így összesen 50 old.

Szöveg

(Aestimatio) „Schätzung”, amelyet a monostori számvevőséghez tartozó helységek jövedelmeiről dolgoztak ki, az ugyanebben az évben végzett conscriptio nyomán. lásd: UC 236 : 4.
Orczydorf:
Az uradalom névadó helysége, 1784-ben települt, katolikus vallású németekkel, tíz évi mentességet élveznek, mely 1785. október 1-jén kezdődött. Első osztályba sorolt helység, az összeírás szerint 100 egésztelkes és 100 féltelkes jobbágyból áll lakossága, telekcensusuk együttes összege. Robotmegváltás és természetben teljesítendő robotnapok száma, pénzértéke. Kisebb adományokra fizetendő összeg, egész telkenként 50 krajcárjával számítva, együttes összege. Nem telki állományú földek a 16 holdnyi malomtelek és a két holdnyi szőlő, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. Mivel a helységnél tíz évi átlagot még nem lehet számítani, sem más helységekkel összehasonlítani, azért a gabonatized kiszámításánál átlagot vesz, búzából, kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, lenből és kenderből kévékben, pénzértékük egyenként és összegezve. Egyéb tizedek a bárány- és méhtized, pénzjövedelmük. Allódiális földek nagysága holdakban, bérbe vannak adva, összege; két telek, jövedelme, mentes telkek részletezése. – Királyi beneficiumok az italmérés, jövedelme, leszámítva a lakosok negyedévi szabad bormérését; húsmérés, jövedelme. Egyéb jövedelmek a malomcensus, összege uradalmi erdő, irtások, rétek, utak nagysága holdakban, kitermelhető fa mennyisége ölekben, pénzértéke. Jövedelmek végösszege a 10 % kezelési költség levonása után: 5255 ft. 3 Xr. értéke 5 % hozammal tőkésítve.
Kallacsa:
Görögkeleti rácok és oláhok lakta, első osztályba sorolt helység. Népessége az összeírás szerint 18 egésztelkes, 64 féltelkes, 55 negyedtelkes, 27 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 22 házas zsellérből áll, összesen 186 család; az általuk fizetett telekcensus együttes összege; természetben teljesített és pénzen megváltott robotnapok teleknagyság szerinti száma, pénzértéke. Kisebb adományokra teleknagyság szerinti fizetendő összeg, együttesen. Nem telki állományú földek (szőlők, kender- és lenkertek, malomtelek) nagysága holdakban, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. Gabonatized jövedelme 10 évi átlag alapján búzából, kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából mérőkben, lenből és kenderből kévékben, pénzértéke; egyéb tizedek a bárány és méhtized, pénzjövedelmük átlaga. Allódiális földek a maradványföldek, nagyságuk holdakban, bérjövedelmük, tartaléklegelő, nagysága holdakban, jövedelme holdanként 24 krajcárjával, egyéb allódiális földek jövedelme 3 illetve 6 krajcárjával számítva, nagyságuk holdakban; mentes telkek felsorolása. Királyi beneficiumok az italmérés, bormérés árendája, összegük. Egyéb uradalmi jövedelmek a pálinkafőző üstök taxájának jövedelme; malomcensusok jövedelme; mesteremberek adójának összege. Jövedelmének összegzése, tőkésített értéke.
A végén summarium, a két helység jövedelmeinek összegzése. Mellékletben a két helység tíz éves jövedelmi kimutatása, az 1778–1787 évek között, nem telki állományú földek után fizetett összeg, maradványföldek árendája; tizedjövedelmek kimutatása ugyanezekből az évekből; pénzjövedelmek kimutatása; jelentések a kamarához, az orczyfalvi kocsmaépület becslése, mesteremberek adójának alakulása Kalacsán a jelzett években; a két helységből befolyó pénzjövedelmek kimutatása.
Kamarai birtokok.
(Temes m.): Orczydorf – Kallacsa

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda