HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 234. - No. 017.

Dátum 1801. július 16.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, egy melléklettel, 17 + 2 pagina.

Szöveg

”Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készített a helység jövedelmeiről. Franz Hirschbach és a vármegye officiálisai hitelesítő záradékkal látták el.
Kavaran:
Síkságon fekvő helység, a Temes folyó mellett, határai, szomszédos falvak. – Másodosztályba sorolt, görög-keleti oláhok lakta helység, saját templomuk, pópájuk van a lakosoknak, tanítót is tartanak. – A császári fegyverek szabadították fel a török iga alól, a fiscuson kívül másnak nem lehet itt birtoka. – Jövedelmet hajtó uradalmi épületek nincsenek. – Erdeje sziklás hegyoldalon és völgyekben fekszik, bükkfákból és kevés tölgyből áll, nagy költség nélkül fája nem termelhető ki, gubacsot szednek. – Szőlőtermelést sem a kamara, sem a lakosok nem folytatnak. – Saját kocsmája nincs a kamarának, sem mészárszéke, mindkét jog bérbe van adva. – Vásárok, hetivásárok, vámok, révek nincsenek. – Halastavak nincsenek, a Temesen való halászat bérbe van adva. – A kamarának nincs malma a helységben, 4 paraszti kanalasmalom, tulajdonosaik névvel. – Kőbányák, mészégetés nincsenek. – A lakosok kevés gabonát és zabot vetnek, zömmel kukoricát termelnek, fő megélhetési forrásuk az állattartás, kereskedéssel is foglalkoznak. – Negyedévi szabad bormérésen kívül más jövedelmező beneficiumuk nincs. – Jövedelmet csökkentő tényezők, hogy a lakosok termékeiket Karánsebesen vagy Lugoson tudják értékesíteni, másfél illetve két és fél mérföldnyire van tőlük, egész napjuk elvész a szállítással, szekerek terhelhetősége; a lezúduló záporok miatt is panaszkodnak. – Népessége 5 féltelkes, 26 negyedtelkes, 45 nyolcad telkes jobbágyból, valamint 21 házas zsellérből áll, melyből egy féltelek és tíz zsellérház jelenleg üresen áll. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelő kívül három nyomásra osztva, egy féltelekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, 2 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, 1600 számítva holdanként; a negyedtelek együttesen 11 hold, a nyolcad hét holdból áll; a konstitutivum összegzése. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, melyek után a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárt fizetnek holdanként. – A földek közepes hozamúak, egy mérő gabona vagy rozs 4, zab öt, kukorica 22 mérőt terem, ezek súlyát is megadja. – A határjárás során talált allódiális földek a 284 holdnyi különlegelő, részben cserjével benőtt, részben árvizeknek kitéve, a konstitutivum földjein lévő legelők nagysága holdakban, mentes telkek felsorolása. – Az uradalomnak a következő jövedelmei vannak: a bánáti urbárium szerint robotnapok száma teleknagyság szerint és együttesen, pénzértéke; kisebb adományokra teleknagyság szerint fizetett összeg együttesen; telekcensus együttes összege; gyümölcsösök, konyhakertek nagysága holdakban, a vármegyének 10, az uradalomnak 30 krajcárjával fizetett jövedelmének összege; pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme üstönként 2 Ft-jával számítva, a tavalyi évben nem volt jövedelme. – Gabonatized hozama a tavalyi évben gabonából, zabból, kukoricából mérőkben: szőlőművelés hiányában bortized nincs; len és kendertized helyett fizetnek, összege; dohányt nem termesztenek a lakosok; báránytized, méhtized jövedelme pénzben. – Malmok censusának összege. – Italmérés, húsmérés árendájának összege. – Kereskedők censusából nincs jövedelem, egy mesterember adójának összege. – Maradványföldek nagysága holdakban, jövedelme. – A kezelési költségeket a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre, a pópa mentes telkén kívül, nincsenek kiadások. – Mellékletben táblázatos kimutatás a pénzjövedelmekről.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Kavaran

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda