HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 234. - No. 004.

Dátum 1797. december 11.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 18 + 9 pagina. – 3 db. melléklet.

Szöveg

”Beschreibung”, amelyet a helység elhatározott adományozása alkalmából vett fel J. Frankenbusch kamarai officiális.
Krivobara:
Magában álló birtok, völgyben és hegyoldalon fekszik, kiterjedése, határai, szomszédos helységek. – Az egész Bánáttal együtt a császári csapatok szabadították fel a török iga alól, a fiscuson kívül másnak nem lehet itt birtoka, birtokrésze. – A helységben a kamara nem folytat gazdálkodást. – Tulajdonképpeni erdők nincsenek, azok a részek, melyeket eddig erdőkként kezeltek, a maradványföldeknél vannak feltüntetve, vadászat nincsen. – Szőlőművelést a kamara nem folytatott. – Saját bormérést nem folytat a kamara, a húsméréssel együtt bérbe van adva. – Hetivásárok, országos vásárok, vámok, révek nincsenek. – Az uradalomnak nem volt soha malma, egy paraszti kanalas malom, mely azonban tönkrement. – A jobbágyok búzát, árpát nem vetnek, hanem kétszerest, zabot, rozst és kukoricát, csak saját szükségletükre termelnek; állattartással azonban fejlett szinten foglalkoznak, sószállítással, fuvarozással foglalkoznak. – A lakosok egyetlen beneficiuma a negyedévi bormérés, erdő hiányában fajzásuk sincs, a maradványföldekről szedhetnek gallyat. – Szállításnál szekerek terhelhetősége. – Jövedelmet hajtó vagy gazdálkodás folytatásához szükséges épületek nincsenek. – A népesség egy egésztelkes, tíz féltelkes, 14 negyedtelkes, 25 nyolcad telkes jobbágyból, valamint 17 házas zsellérből áll. – A telkeket 1775-ben mérték ki, a közös legelőn kívül 2 nyomásra vannak felosztva; 1600 számítva holdját egy egész telek appertinenciái 24 hold szántó 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi belsőség; a féltelek arányosan fele, összesen 19 hold, a negyed 11 hold, a nyolcadtelek 7 holdból áll. – A földek közepes minőségűek, hozamuk kétszeresből háromszoros, rozsból négyszeres, zabból ötszörös, kukoricából húszszoros, ezek súlyát is megadja. – Az 1791-i felmérés és határjárás alkalmával 215 hold tartalékföldet külön legelőt találtak, helye, részletezése; egy részén 15–20 éves tölgyfák, tisztásainak nagysága; legelőnek használt rész, az egész együttes nagysága 848 hold; mentes telkek, templom, pópa, iskola, temető földje; a konstitutív legelő elégtelensége, pótlásai. – A helység harmadosztályba sorolt, a lakosok a következő szolgáltatásokkal tartoznak: robotnapok száma telkenként és összegezve, részben természetben teljesítik, részben pénzen megváltják, pénzértéke; kisebb adományokra (victuáliákra) teleknagyság szerint és együttesen fizetett összeg); telekcensus együttes összege; gyümölcs- és káposztáskertek nagysága holdakban, utánuk fizetett összeg holdanként 30 krajcárjával. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme üstönkiént 2 ft.-jával számítva 9 évi átlag alapján. – Gabonatizedet szemben szedett az uradalom, a jobbágyok a nekik maradó szalma fejében kötelesek beszállítani; bortized helyett hordónként fizetnek a lakosok, jelenleg nincs szőlőművelés; dohánytizedet természetben adtak, jelenleg nem termesztenek; báránytized, méhtized jövedelme. – Malomcensus jövedelme 9 évi átlag alapján, egy évre eső hányada. – Italmérés árendájának 9 évi átlag alapján az elmúlt évre eső jövedelme, mészárszék árendájának jövedelme. – Kereskedők censusából nem volt jövedelem. – Allódiális földek, telekadó jövedelme. A helység görögkeleti lévén, a pópa mentes telkén kívül kegyúri terhekre kiadás nincsen. – Mellékletekben szerződés-másolat; táblázatos kimutatás a telkek számáról, robotról, kisebb adományokról, kimutatás az allódiális és egyéb földekről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Krivobara

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda