HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 233. - No. 007.

Dátum 1824. január 27.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 4+37 pagina. 11 db. melléklet.

Szöveg

(Rectifikált becslé), amelyet az 1819-ben kidolgozott aestimatioról készítettek a kamara számvevőségén.
Klopodia:
A hivatkozott becslés szerint másodosztályba sorolt helység, évi jövedelmei a következők: telekcensus, együttes összege, kisebb adományokra fizetett összeg – természetben teljesítendő és pénzen megváltott robotnapok száma, pénzértékük együttesen – nem telki állományú földek jövedelme – pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme – mesteremberek adójának összege. – Gabonatized jövedelmének pénzértéke – kender és lentized pénzértéke – báránytized, méhtized jövedelme. – Regálék jövedelme: italmérés, húsmérés, vadászat árendájának jövedelme egyenként és összegezve. – Maradványföldek jövedelme, a földekből levonva a kocsmához, mészárszékhez tartozó földeket. – Az 1079 holdnyi nagyságú erdő, jövedelme. – A helység jövedelmeinek nettó végösszege: 4216 ft. 47 Xr., mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben a földek táblázatos kimutatása, konstitutív állomány, részletezése, maradványföldek, mentes telkek felsorolása – jelentések a kamarához, maradványföldek árverési értékesítése, egyenkénti kimutatás, a bérbeadás feltételei nyomtatásban – előbbinek árverési kivonata – úriszéki ülés jegyzőkönyvi kivonata másolatban az úrbéri rendezés tárgyában.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Klopodia

Tartalomgazda