HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 233. - No. 006.

Dátum 1818. július 17.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékleteivel egybekötve, 18 + 26 pagina.

Szöveg

(Becslés) „Schätzung”, amelyet a verseci tiszttartósághoz tartozó helységről dolgozott ki a számvevőség, küszöbönálló adományozás alkalmából.
Klopodia:
Másodosztályba sorolt helység, a lakosok a következő szolgáltatásokkal tartoznak az uradalomnak: az összeírás szerint 2 egész, 15 fél, 270 negyedtelkes jobbágyból, továbbá 10 házas zsellérből áll népessége, az általuk fizetett úrbéri census együttes összege – kisebb adományokra fizetett összeg teleknagyság szerint és együttesen – robotot részben természetben teljesítik, részben megváltják, teleknagyság szerint és együttesen – robotok részben természetben teljesítik, részben megváltják, teleknagyság szerinti és együttes összege – az 598 hold nagyságú nem telki állományú földek után a lakosok az urbárium szerint fizetnek, jövedelme holdanként 30 krajcárjával számítva – pálinkafőző-üstök taxájának összege 9 évi átlag alapján, egy évre eső hányada – iparosok adójának összege a 9 év alatt, egy évre eső hányadakereskedők nincsenek. – Gabonatized mennyisége kétszeresből, árpából, búzából, kukoricából, egy évre eső hányad pénzértéke – kender- és lentized mennyisége, pénzértéke, kendermagból nincs tizedjövedelem – mivel sem promontoriális, sem allódiális szőlők nincsenek, bortized sincsen – természetben adott báránytized mennyisége a 9 év alatt, egy évre eső pénzértéke – méhtized jövedelme. – Regáliái bérbe vannak adva, vadászat, húsmérés, italmérés árendájának összege, utóbbinak 10 %-át ser- és pálinkafőzésre számítja. – A mérnöki felmérés szerint 952 hold uradalmi maradványföld van a helység területén, szántóra, legelőre való megoszlása, – a szántónak harmadát ugarolják, felét kétszeressel, másik felét kukoricával vetik, hozama, pénzértéke, levonva a szállítás költségeit – legelő jövedelme 9 évi átlag nyomán. – Az 1273 holdnyi nagyságú erdő, melyből az erdei rétek, tisztások nagyságát levonja – jövedelme fakitermelésből, legeltetésből, makkoltatásból. – Kegyúri terhekre, mivel a lakosok görögkeleti vallásúak, a két pópa mentes telkén kívül nincsenek kiadások, a templomot és iskolát a helység tartja fenn. – Kiadásokra a jövedelmek 10 %-át számítja le, a maradvány 8102 ft. 50 Xr. mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Mellékletekben házatlan zsellérek robotmegváltásának kimutatása az 1809–1817 évek között (mindössze két évben voltak!) – pálinkafőző-üstök taxájának jövedelme ugyanezekben az években – mesteremberek adójának kimutatása – tizedjövedelmek részletezéséről kivonatok, piaci árak alakulása a verseci piacon az 1789–1798 évek között, búza, kétszeres, rozs, árpa, zab, kukorica ára – méhtized jövedelmének kivonata az 1809–1817 évek között – regálék jövedelmének kimutatása – maradványföldek becslési kivonata – legeltetett állatok taxája, erdőbecslésekhez jövedelmi kivonatok.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Klopodia

Tartalomgazda