HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 233. - No. 005.

Dátum 1840
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott, hatósági záradékkal, eredeti, német nyelvű példány, 5 folio.

Szöveg

(Becslés) „Schätzung” amelyet a kamara rendeletére végzett conscriptio nyomán dolgozott ki a számvevőség.
Zold:
A harmadosztályba sorolt helységből befolyó évi jövedelmek a következők: a 44 jobbágy és 36 házas zsellér által fizetett úrbéri census együttes összege – természetben teljesítendő, pénzen megváltandó robotnapok száma teleknagyság szerint és összegezve, pénzértéke – nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelme holdanként 30 Xr.-ral számítva – pálinkafőző üstök taxájának összege az 1826–1834 évek között, egy évre eső hányad – mesteremberek árendájának összege, egy évre eső hányada – gabonatized hozama kétszeresből, zabból, kukoricából, egy évre eső hányadának pénzértéke egyenként és összegezve a lugosi piaci árak alapján – a helységtől való távolsága, szállítás költségei, melyek levonandók a fenti jövedelemből – szalma mennyiség, pénzértéke. – Regálék és beneficiumok árendájának jövedelme a 9 év alatt (halászat, vadászat, húsmérés, italmérés, malomcensusok) összege egyenként és összegezve. – Maradványföldek, a két üres uradalmi házhely, jövedelme, a részben földművelésre, részben legelőnek használt földek nagysága, jövedelmük kiszámítása. – Erdő, nagysága irtásokkal, rétekkel, tisztásokkal együtt 1903 hold, jövedelme egyenként – legelőjén legeltethető tehenek, juhok, disznók száma, censusuk összege – makkéréskor hízlalható disznók, censusuk jövedelme, fakitermelés jövedelme. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 904 ft. 13 Xr. – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Zold

Tartalomgazda