HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 233. - No. 003.

Dátum 1840. augusztus 4.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal, hatósági záradékkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, egy melléklettel 7+2 folio.

Szöveg

(Becslés) „Schätzung”, amelyet a facseti kerülethez tartozó helységről dolgoztak ki, az előzetesen végzett conscriptio nyomán a kamara budai számvevősége.
Kapriora:
Harmadosztályba sorolt helység, az összeírás szerint évi jövedelme: a 21 negyedtelkes, 102 nyolcadtelkes jobbágy, valamint a 64 házas zsellér által fizetet urbári census együttes összege – természetben teljesítendő robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértéke – házatlan zsellérek robotmegváltási jövedelme 9 évi átlag alapján – nem telki állományú földek nagysága holdakban, utánuk fizetett holdankénti 30 krajcár összegezve – pálinkafőző üstök taxája jövedelmének egy évre eső hányada – gabonakilenced jövedelme a 9 év alatt, kétszeresből, zabból, kukoricából, ezek szalmájából, egy évre eső hányad, pénzértéke, egyenként és összegezve, a hét holdnyi jobbágyi szőlő tizedjövedelmének egy évre eső hányada – Erdőjövedelmek a 2535 holdnyi erdőből befolyó fakitermelés, erdei legeltetés (legeltethető lovak, juhok, disznók száma), makkoltatás (hízlalható disznók), gubacsszedés, vadászat jövedelme 9 évi átlag alapján – erdei tisztások jövedelme földművelésre, kaszálókra, legeltetésre használható földterület nagysága holdakban, jövedelme, erdőjövedelmek összegezve. – Maradványföldek részletezése, szántónak, rétnek legelőnek, gyümölcsösnek használt területek nagysága holdakban, jövedelmük egyenként és összegezve. – Uradalmi telek, az épületek (ispánház, erdészház, erdőkerülőházak) mellett lévő részben konyhakertek, részben gyümölcsösök nagysága egyenként, jövedelmük. – Halászat árendájának jövedelme a 9 év alatt, egy évre eső hányada. – Uradalmi malmok nincsenek, a jobbágyoknak volt a 9 év alatt 9 állandó és 19 ideiglenes kanalasmalma, censusuk, összege. – Italmérés jövedelmének egy évre eső hányada, melynek jövedelméből 10 %-ot ser- és pálinkafőzésre számít. – Az uradalmi épületek (ispánház, erdészház, kerülőházak) értéke. – A melléklet rectificált becslés, 1844. évi kelettel, ugyanezeket a tételeknek jövedelmét veszi számba, csak összegszerű eltérés van a kettő között.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Kapriora

Tartalomgazda