HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 229. - No. 039.

Dátum 1791. június 1.
Jelleg

Eredeti, német, 5 folio, 2 pagina. Fol. formátum. Saját kezű aláírások és pecsét lenyomata.

Szöveg

„Schätzung”, becslés, amelyet a kamara temesvári könyvelősége készített. 7 db. melléklet, melyek az előmunkálatok során keletkeztek.
Lásd Nr. 38. adatait és ezek becslését. – Az összes bevétel 10 % rezsi levonása után 5 % bázison tőkésítve. – Mellékelve: kamarai jelentések. Úrbéres bevétel táblázata. A tized táblázata 1778–1787. Árenda és regália bevételek táblázata.
Ikloda kamarai uradalom.
(Temes m.): Ikloda – Török Szakosch

Tartalomgazda