HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 229. - No. 034.

Dátum 1791. december 19.
Jelleg

Eredeti, német, 22 folio, 2 példány. Fol. .formátum. Saját kezű aláírás és pecsét lenyomata.

Szöveg

„Beschreibung”, összeírás, úrbéres adatokkal, amelyet a kamara számvevője készített. 5 db. melléklet.
Isgar:
Oláh lakosság. 2. úrbéres osztályba sorolt. Holdnyi 12–17 éves erdő. Holdnyi bozótos és irtás. Jobbágy: 2 egész-, 26 fél-, 67 negyed- és 39 nyolcad telkes, 22 zsellér. Szántó három, rét egy nyomásban. – Telki állomány telekkategóriák szerint, holdban. – Az úrbéres föld összesen. Hold: szántó, rét, legelő, belsőség, gyümölcsös. – Malom fundusa, holdban. – Terméseredmény mérőben, kétszeres, zab, kukorica. – Holdnyi gyümölcsös. – Holdnyi extrasessionális szántó, melynek kb. 5/6 része jó föld, árendában. – A kocsma és mészárszék fundusa holdban. Empóriuma: Lugos. – Fontos a földművelés és állattenyésztés, de ha elegendő szilva terem, fontos a pálinkafőzés is. – Úrbéres szolgáltatásaik összesítve. – census és kisebb adományok készpénzben. Robotnap, ebből természetben egy része.
Jerseg:
Erdészház paticsból (flechtwerk), becsértéke. – Holdnyi tölgyerdő. – Megoszlása a faállomány szerint 16, 20 és 30 éves. – Az erdő becsült bevétele. – Jobbágyság: 2 egész-, 18 fél-, 38 negyed- és 14 nyolcad telkes, 19 zsellér. – Telki állomány telekkategóriánként, holdban. – Az úrbéres terület összesen, hold. Terméseredmények. – Holdnyi extra legelő, szabad terület. – Mellékelve: úrbéres adatokról táblázat. Urbárium (nyomtatott). Állatállomány: összeírása, db.: ló, tehén, ökör.
Isgar kamarai uradalom falva.
(Temes m.): Isgar – Jerszeg

Tartalomgazda