HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 229. - No. 019.

Dátum 1791. május 4.
Jelleg

Eredeti, német, 2 pld. 25 pagina Fol. form. sajátkezű aláírás.

Szöveg

„Beschreibung” Összeírás, melyet a kamara számvevője készített, 2 db. melléklet.
Hissiasch:
Határai, Panjova faluval alkot gazdasági egységet. Oláh lakosság, 2. úrbéres osztályba sorolt. – Hold tölgyerdő, ebből hold vágható és hold fiatalabb, hol tisztás és cserjés, számítások az erdő bevételére. – Jobbágy: 4 egész, 16 fél, 34 negyed, 32 nyolcad telken, 11 zsellér. – Az egyes telekkategóriák tartozéka hold művelési ágak megoszlásában, összes úrbéres terület holdban: szántórét, legelő, belsőség, holdnyi gyümölcsös, a szántó magasabb dombokon, rétek völgyekben, terméseredmény 1 mérő után mérőben: kétszeres, árpa, zab, rozs. – A faizás a jobbágyság számára a földesúri erdőben megengedett, állataik db.: ökör, tehén, ló, juh, disznó, holdnyi extra legelő, mocsár, extrasessionalis terület, szabad terület holdban. – A jobbágyság közepes körülmények között főként földművelésből él. – Empóriuma: Temesvár, Lippa, Lugos. – Úrbéres szolgáltatásaik összesítve: census és kisebb adomnáyok készpénzben, készpénzben megváltott és természetben szolgáltatott robotnap, extrasessionalis terület árendája, gyümölcsösök censusa. – Mellékelve: erdők bevételének becslése, úrbéres adatok táblázata.
Kamarai falu.
(Temes m.): Hissiasch

Tartalomgazda