HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 229. - No. 001.

Dátum 1789. december 18.
Jelleg

Eredeti, német. 12 pag. Fol. form. sajátkezű aláírások és kamarai pecsét papírfelzetes lenyomata.

Szöveg

„Schätzung” Becslés, melyet a temesvári kamarai könyvelőség készített.
Nagy Becskerek:
Régi lakosság: jobbágyok 199 egész, 240 fél és 7 nyolcad telek, 215 zsellér, német telepesek: 16 egész, 14 fél és 6 negyed telken, a telepítés 1785-ben volt, 10 éves szabadságot kaptak, úrbéres szolgáltatásaik összesítve: telekcensus és kisebb adományok készpénzben, robotnap telekkategóriánként, értéke összesítve készpénzben. – A tized hold szántóra vetítve készpénzben, bor-, méh-, és báránytized készpénzben. – Holdnyi vágható erdő, az innen kitermelhető öl fa, ebből bevétel készpénzben, hold erdei legelő. – Hold mocsár és használhatatlan terület. – Malom, fatelep, mészárszék, vásártér területe holdban, hold terület, melyet titulo precarii vesz fel a becslő, a kocsmálás és mészárszék bevétele. – Halászat és pálinkafőző üst censusa, serfőzés árendája, holdnyi szőlő és káposztáskert, 18 szárazmalom censusa, kereskedők censusa. – Az összes bevételből le 10 % rezsi a tisztes bevétel 4 és 6 % bázison tőkésítve, a tized táblázata 1783–1788, kereskedők névsora, az iparosok névsora, a mesterség is feltüntetve.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Nagy Becskerek

Tartalomgazda