HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 022.

Dátum 1818. április 11.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 2 + 8 pagina. 6 db. melléklet.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a szentandrási tiszttartósághoz tartozó praediumról készített Richter János tiszttartó és Herdt Lipót kamarai mérnök.
Thuregyház:
Első osztályba sorolt helység; határait az összeírás alkalmával a mérnök bejárta. – Semmiféle uradalmi épület nincsen a praediumban. – Mindenféle terményt vetnek, termékeiket az aradi vagy temesvári piacokon tudják értékesíteni, kocsik terhelhetősége. – A praedium területe mérnökileg fel van mérve. – Erdők nincsenek a helység területén. – Földek klasszifikációja, három nyomásra vannak felosztva. – Két szőlő van a praediumban, nagyságuk holdakban, hozamuk; a terület egyébként inkább földművelésre, mint szőlőtelepítésre alkalmas, mert síkságon terül el. – Mellékletekben a földterület kimutatása, összesen 5620 hold; a kneszi földterület kimutatása; borhozam és árának alakulása az 1789–1798 évek között; maradványföldek részletezése; becslési kivonat.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Thuregyház (praed) – Knesz

Tartalomgazda