HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 017.

Dátum 1818. április 16.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel, 4 + 26 pagina. 17 db. melléklet.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal)
„Beschreibung”, amelyet a kidolgozandó becsléshez szükségesen készített Johann Karl Richten provisor és Leopold von Herdt mérnök.
Németszentpéter:
Másodosztályba sorolt helység, határait a jelenlévő mérnökkel bejárta az összeíró. Első csoportba sorolt uradalmi épület nincs a faluban, másodosztályba tartozó épület az erdészház, leírása a csatolt mellékletekben, értékét itt nem adja meg, udvarának nagysága, konyhakertjének nagysága, az épületek által elfoglalt terület nagysága. Kegyúri épület kettő van, a katolikus templom, méretei, égetett téglából épült, cseréptégla tetővel fedve, a toronygomb bádoggal és zsindellyel, ablakai, leírása, berendezése. – A másik kegyúri épület a plébánia, a méretei, ez is égetett téglából épült, téglacserép tetővel, három szobája van, cselédszobája, konyhája, éléskamrája, a cselédszoba alatt pince, kapacitása; az egész leírása, állapota, egy része tatarozásra szorul. – Az iskolát a község építtette és gondoskodik tatarozásáról. – A konstitutiv állományon kívül más telkek nincsenek, ezeket a becslési kivonatban részletezi. – A földeken minden megterem, a termékeket az aradi piacokon, mely egy és háromnegyed stációnyira fekszik a helységtől, értékesítik a lakosok, a kocsik terhelhetősége. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a közös legelőn kívül három nyomásra felosztva. – Az erdőt a mellékletben lévő erdőbecslésben írja le. – Telkek klasszifikációja.
Mellékletekben a fönlaki konstitutivum részletezése, telkek, belsőségek, legelők, rétek, bonificatios földek, nem telki állományú földek nagysága; maradványföldek, erdei tisztások, külön legelő, Maros töltése, uradalmi ház belsősége, mészárszék telke, kocsma telke, szénatároló földjének nagysága, összesen 4607 hold; mentes telkek (templom, 3 pópa, iskola, temető) földje; hasznavehetetlen földek nagysága; ugyanez a részletezés a kenezi, ketfelli konstitutivumról; kivonat a maradványföldekről, becslési kivonat; a beszállított szalma mennyiségéről kimutatás az 1790–1798 évek közötti időből; az erdészháznál lévő konyhakert nagysága és klasszifikációja; konstitutivum és maradványföldek részletezése; feljegyzés Thuregyháza praedium területéről; becslési kivonat az erdészházról, ácsmunkához szükséges anyag és munka részletezése; ugyanennek mérnöki alaprajza, telekkel együtt, homlokzati aquarell képe; becslési kivonat az erdészházról, különböző mesteremberek (üveges, lakatos, asztalos, kőműves) becslése alapján.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Német Szent Péter – Fönlak – Kenes – Ketfell

Tartalomgazda