HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 014.

Dátum 1797. október 15.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 30 pagina. 3 db. melléklet.

Szöveg

(Összeírás úrbéres adatokkal) „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készítettek, a kamara officialisai.
Dolvadia:
Síkságon terül el, a csakovai tiszttartósághoz tartozik, görögkeleti vallású rácok és oláhok lakta helység; határai, szomszédos helységek, azok hovatartozása. 1753-ban a bizottság első osztályba sorolta a helységet; földjei síkságon árvizeknek kitéve, részben salétromosak, magasabban fekvő földjei szolgálnak földművelésre. Lakói részben a török háború miatt, részben az 1794-es éhínség következtében elszegényedtek, negyedrészük hátralékban van tartozékaival; fő megélhetési forrásuk a földművelés és állattartás. – Gazdálkodás folytatásához szükséges épület nincsen, a kamara nem űz gazdálkodást. – Erdők nincsenek a helység területén, sem erdei rétek. – Sem a kamarának, sem a lakosoknak nincsenek szőlei. – Uradalmi kocsma, mészárszék nincsen, az italmérés és húsmérés bérbe van adva, összege, egy évre eső hányada. – Vásárok, hetivásárok nincsenek, sem vámok. – Halászat árendájáért a lakosok által fizetett összeg. – Uradalmi malmok nincsenek, öt lóvontatású paraszti szárazmalom, censusuk összege. – Kőbánya nincs a helységben. – Csak gabonát vetnek, állattartással segítenek megélhetésükön. Termékeiket a nagybecskereki, verseci, csakovai piacokon tudják értékesíteni, távolságuk, kocsik megterhelhetősége, gabonatermékek ára. – Negyedévi szabad bormérésen kívül más jövedelmező beneficiumaik nincsenek a lakosoknak. – Semmiféle uradalmi épület nincs a helységben. – Közli a régi népesség számát, jelenleg 4 egésztelkes, 22 féltelkes, 36 negyedtelkes, 6 nyolcadtekes jobbágyból, továbbá 5 házas zsellérből áll; egy egésztelek appertinenciája 24 hold szántó, 6 hold rét, 3 hold legelő és egy holdnyi kert-belsőség; a féltelek arányosan fele, összesen 19 hold, a negyedtelek 11 hold, a nyolcad hét holdból áll; a konstitutivum összegzése. – A szántók zömmel magasabban feküsznek, a rétek nem kizárólag, a legelő igen salétromos, nagy hőség esetén rossz és száraz, hogy a jószág nem tud legelni; hozamuk a jobbágyok vallomása szerint búzából hatszoros, kétszeresből hétszeres, zabból tíszeres, kukoricából 32-szeres, árpából kilencszeres, ezek súlyát is megadja. – Allódiális földek nagysága 1913 hold, melyhez a malomtelkek (16 hold) és négy holdnyi kocsmatelek hozzáadandó; van még négy holdnyi téglavető hely, ezek árendájának jövedelme; mentes telkek (templom, iskola, temető) földje. – Legelő nagysága holdakban, bonificatios földek legelőnek használt része. – Úrbéri jövedelmek a robot, kisebb adományokra fizetett összeg, telekcensus. – Nem telki állományú földek után fizetett összeg holdanként 30 krajcárjával számítva. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. – Gabonatizedet az uradalmi szérűre szállítják be, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván. Bortized helyett fizetnek, csöbrönként 9 krajcárt. – Dohányt nem termesztenek az uradalomban. – Báránytized-méhtized jövedelme. – Malomcensusok jövedelme. – Italmérés, hús mérés, halászat árendája. – Mesteremberek adója. – Telekárendák, allódiális földek árendájának jövedelme. – Kiadásokat a számvevőség tartja nyilván; kegyúri terhekre nincsenek kiadások, a pópa mentes telkén kívül. – Mellékletekben táblázatos kimutatás az úrbéri jövedelmekről; egy kovács névvel, adójának összege.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Dolvadia

Tartalomgazda