HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 013.

Dátum 1791. január 27.
Jelleg

Pecséttel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 35 pagina. 14 db. melléklet.

Szöveg

(Becslés)
„Schätzung”, amelyet az előző évben elrendelt, és most elvégzett conscriptio nyomán dolgozott ki a számvevőség.
Thadier:
Az uradalom névadó helye, első osztályba sorolva. – Népessége az összeírás szerint 29 egésztelkes, 82 féltelkes, 23 negyedtelkes, 3 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 6 házas zsellérből áll, összesen 143 család; az általa fizetett úrbéri census együttes összege. Robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértékük egyenként és összegezve; természetben teljesítendő robotnapok száma, pénzértéke; robotjövedelmek összegzése. A szárnyasokból, tojásokból, vajból, borjúváltságból álló kisebb adományok helyett mindenkor fizettek, teleknagyság szerinti és együttes összege. – Nem telki állományú földek nagysága holdakban, jövedelmük holanként 30 krajcárjával számítva. – Gabona és egyéb tizedjövedelmek tíz évi átlag alapján búzából, kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából, kenderkévékből, pénzértékük egyenként és összegezve; báránytized, méhtized jövedelme; tizedjövedelmek összegzése. – Allódiális földek nagysága holdakban, részben árvizeknek kitéve, részben salétromosak, eddig a lakosoknak szokták árendába adni, jövedelme tíz évi átlag alapján; egyéb földek felsorolása, jövedelme. – Erdő névvel, fiatal tögyes, nagysága holdakban, erdei rétek, tönkrement (versauerte) földek nagysága, erdőjövedelmek. – Italmérés jövedelme, leszámítva a lakosság negyedévi szabad bormérését, húsmérés jövedelme. – Mesteremberek adójának jövedelme tíz évi átlag alapján. – Pálinkafőző üstök taxájának jövedelme. A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 2429 ft. 45 Xr., mely összege 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Megjegyzi, hogy uradalmi épületek nincsenek a helységben; mivel a lakosság görögkeleti vallású, a pópák mentes telkén és nem iskola földjén kívül más kiadások kegyúri terhekre nincsenek.
Gaad:
A thadieri uradalomhoz tartozó, első osztályba sorolt helység. – Népessége 22 egésztelkes, 29 féltelkes, 19 negyedtelkes jobbágyból, továbbá 4 házas zsellérből áll. – Szolgáltatásaik jövedelmében (úrbéri census, robot, kisebb adományok, gabona-bárány- és méhtized) csak összegszerű eltérések vannak a fentitől. – Nem telki állományú földek: sáfrányoskertek, konyhakertek, malomtelkek, szőlők, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Allódiális földek felsorolása, nagyságuk holdakban, jövedelmük. – Italmérés jövedelme, a lakosok negyedévi szabad bormérését leszámítva; húsmérés jövedelme, halászat jövedelme. – Kereskedők adója; pálinkafőző üstök taxájának jövedelme; malocmensusok összege. – Jövedelmek nettó végösszege: 1673 ft. .12 Xr. – Uradalmi épületek itt sincsenek, sem kegyúri terhekre fizetendő költségek.
Végén summarium, a két helység tőkésített értéke helységenként és összegezve. – Mellékletekben kivonat a pálinkafőző üstök, malomcensusok összegének alakulásáról helységenként az 1778–1787 évek között; kereskedők és mesteremberek censusának alakulása a jelzett években; árendák jövedelmének kimutatása; maradványföldek nagysága és jövedelmük alakulása; tizedjövedelmek alakulásának kimutatása; úrbéri jövedelmek tételenkénti kimutatása, összegezve is; jelentés a kamarához a becslés megtörténtéről, elküldéséről; a gyri erdészház (vö.: 277 : 10) erdészház felmérése és becslése, a dolvadiai és giri becslések summariuma.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Thadier (Togye!) – Gaad

Tartalomgazda