HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 007.

Dátum 1791. július 8.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti, német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 42 pagina. 10 db. melléklet.

Szöveg

(Becslés) „Schätzung”, amelyet az előzetesen ez év áprilisában végzett conscriptio nyomán dolgozott ki a számvevőség.
Csepsa:
Az uradalom névadó helysége, néhány rác kivételével oláhok lakta helység, görögkeleti vallásúak. – 1753-ban első osztályú helységbe sorolta a bizottság. – Népessége az összeírás szerint 30 egésztelkes, 52 féltelkes, 162 negyedtelkes, 9 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint 29 házas zsellérből áll; a tőlük befolyó telekcensus együttes összege; robotnapok száma teleknagyság szerint, pénzértékük egyenként és összegezve, pénzen megváltandó robot szabályozása, pénzértéke, robotjövedelmek összegzése. – Kisebb adományokra fizetendő összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Nem telki állományú földek: gyümölcsös és konyhakertek nagysága holdakban, malomtelkek nagysága, jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Tized jövedelme: gabonatized mennyisége tíz évi átlag nyomán kétszeresből, árpából, zabból, kukoricából, kenderből és lenből, pénzértékük tételenként és összegezve; egyéb tizedjövedelmek a báránytized és méhtized, pénzértékük; tizedjövedelmek összegzése. – Allódiális földek részletezése, nagyságuk holdakban, jövedelmük, mentes telkek felsorolása, nagyságuk. – Királyi beneficiumokból italmérés árendájából, mészárszék árendájából, halászat árendájából van jövedelem, összegük egyenként és összegezve; egyéb jövedelmek a malomcensusok, összege; pálinkafőző üstök taxájának jövedelme, iparosok adójának összege. – Jövedelmek nettó végösszege: 3763 ft. 50 Xr., mely összeget tőkésítve adja meg értékét.
Macedonia:
Kizárólag görögkeleti vallású oláhok lakta, első osztályba sorolt helység. Az uradalomnak az urbárium szerint a következő jövedelmei vannak a helységből: a 11 egésztelkes, 54 féltelkes, 91 negyedtelkes, 14 nyolcadtelkes jobbágytól, valamint a 15 házas zsellértől befolyó telekcensus együttes összege. – A többi jövedelmekben (robotban, kisebb adományokban, nem telki állományú földek jövedelmében, gabona- bárány- és méhtizedben) csak összegszerű eltérések vannak fentitől. – Allódiális földek részletezése, nagyságuk holdakban, mentes telkek, nagyságuk. Királyi beneficiumokban és egyéb jövedelmekben nincsenek eltérések. – Jövedelmek nettó végösszege: 2232 ft. 50 Xr. melyet tőkésítve adja meg értékét.
A végén summarium, a két helység jövedelmeit és értékét tünteti fel és összegzi. – Mellékletekben Urbanovits János kérvénye, melyben Macedoniát vagy más a nagykikindai kerületbe tartozó nemesi kuriát két kihasítandó földdel együtt; Keresztúry(!) József kérvényére adott válasz a számvevőséghez, a csepsai rizsültetvény robotban való megmunkáltatásáról; táblázatos kimutatás a két helység befolyó évi jövedelmeiről az 1778–1787 évek közötti alakulásáról; egyéb jövedelmek kimutatása ugyanebből az időből, árendák jövedelmeinek alakulása a két helységben, ugyanezekben az években; egész telkenként átlagban adandó gabona, árpa, zab, kukorica mérőkben.
Kamarai birtok.
(Torontál m.): Csepsa – Macedonia

Tartalomgazda