HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 227. - No. 003.

Dátum 1781. április 20.
Jelleg

Pecséttel, aláírással ellátott eredeti nyomtatott német nyelvű példány, egy melléklettel, 6 fol.

Szöveg

(Becslés) „Schätzungs Aufsatz”, amelyet a bányászfalu jövedelmeiről dolgozott ki a számvevőség.
Cuptore:
Harmadosztályba sorolt helység, népessége 14 negyedtelkes és 32 nyolcadtelkes jobbágyból áll, továbbá egy házas zsellérből (házatlan zsellérek nincsenek). – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a fentiekből befolyó telekcensus egyenkénti és együttes összege; robotnapok száma teleknagyság szerint, házas zsellér robotja, pénzértékük egyenként és összegezve. – Gabonatized jövedelme, negyedtelkenként 4, nyolcadtelkenként két hold szántót számítva, szántóterület összegzése, felét télivel, felét nyárival vetve hozamuk pénzértéke, a télit 30, a nyárit húszkrajcárjával számítva mérőnként; egyéb tizedjövedelmek a báránytized, hozama hat évi átlag alapján; méhtized jövedelme. – Kisebb adományokra fizetett összeg teleknagyság szerint és együttesen. – Erdők nincsenek a község területén. – Allódiális földekből csak a 12 holdnyi malomföldek vannak, jövedelme holdanként 30 krajcárjával számítva. – Egyéb uradalmi jövedelmek az italmérés jövedelme, leszámítva a lakosok negyedévi szabad bormérését, hat évi átlag nyomán; pálinkafőző üstök taxájának jövedelme hat évi átlag szerint. – Nem telki állományú földek: a gyümölcsöskertek, nagyságuk holdakban, sáfrányosok, nagyságuk jövedelmük holdanként 30 krajcárjával számítva. – Egy, negyedosztályú ház, jövedelme. – Három kanalasmalom, egykerekűek, censusuk összege egyenként és összegezve. – Kereskedők censusából, mesteremberek adójából nincs jövedelem. – Jövedelmek nettó végösszege, a 10 % kezelési költség levonása után: 121 ft. 31 Xr., mely összeget 4 1/2% hozammal tőkésítve adja meg értékét. Kegyúri terhekre nincsenek kiadások. – A lakosok nincsenek hátralékban; kincstári épületek nincsenek a helységben. – Mellékletekben jövedelmi kimutatás az 1774–1779. évek közötti tizedből, báránytizedből, méhtizedből; italmérés árendájából, pálinkafőző üstök taxája jövedelmének alakulásáról.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Cuptore

Tartalomgazda