HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 019.

Dátum 1791. július 20.
Jelleg

Két eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel, 51–51 pagina, 8 db. melléklet.

Szöveg

(Becslés) „Schatzung”, amelyet a kamarai Krassó megyei túloldali helységekről dolgozott a számvevőség az előzetesen végzett conscriptio nyomán.
Gadna:
Másodosztályba sorolt helység, húsz negyed-, 76 nyolcadtelkes jobbággyal és 24 házas zsellérrel, – az urbárium szerint fizetett telekcensus együttes összege. – Robotmegváltás telkenkénti részletezése, természetben teljesített robotnapok száma, pénzértéke. – A kisebb adományok, melyekkel az uradalomnak tartoznak, szárnyasokból, tojásokból, szalonnából és borjúból áll, a kamara pénzben szedi be, pénzértéke teleknagyság szerint és együttesen. – Nem telki állományú földek (gyümölcsösök, malomtelkek) után fizetett összeg holdanként és együttesen. – Gabonatized jövedelme tíz évi átlag alapján kétszeresből, zabból, kukoricából való mennyisége – méhtized jövedelme, báránytized jövedelme, tizedjövedelmek összegzése. – Allódiális földek, maradványföldek nagysága holdakban, utánuk fizetett holdankénti 17 krajcár együttes összege. – Erdő részenkénti nagysága holdakban, kitermelhető fa mennyisége, pénzértéke, makkoltatás jövedelme, összegzése. – Királyi beneficiumokból italmérés árendája van, jövedelme, a lakosok negyedévi szabad bormérést leszámítva. – Pálinkafőzés taxájának jövedelme, malomcensus jövedelme. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 781 ft. 5 Xr. (melyből a 10 % kezelési költséget már leszámította) – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg a helység értékét. – Megjegyzi, hogy van itt a kamarának saját maga építtette kocsmája, ezt külön értékeli.
Furdia:
Az 1753-i besorolás alkalmával harmadosztályba sorolták. – A Conscriptio szerint 17 féltelkes, 62 negyedtelkes, 76 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 43 házas zsellérből áll népessége. – Az ezek által fizetett telekcensus együttes összege– robotban, kisebb adományokban, nem telki állományú földek után fizetett árendában, italmérésben csak összegszerű eltérés van fentivel. – Tizedet zabból, kukoricából, kenderből adnak, továbbá bárányokból és méhekből, mennyisége átlagban, pénzértéke. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 1343 ft. 45 Xr. – mely összeget 5 % hozammal tőkésítve adja meg értékét. – Földből épített uradalmi kocsma, nagy ivóhelyiségből, kocsmáros szobájából, éléskamrából, konyhából, pincéből áll – mellette négy lóra való férőhellyel istálló, kocsiszín – az egész értéke a hivatkozott becslés szerint.
Hausescht:
Harmadosztályba sorolt helység, népessége egy féltelkes, hét negyedtelkes, 25 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 14 házas zsellérből álla tőlük befolyó telekcensus együttes összege. – Robotnapokban, nem telki állományú földek jövedelmében, tized tételeiben nincs eltérés. – Allódiális szántók nagysága holdakban, jövedelmük – erdő nagysága holdakban, fakitermelésből és makkoltatásból való jövedelme. – Királyi beneficiumok: italmérés, húsmérés és halászat árendájának jövedelme. – Malomcensus jövedelme, pálinkafőzés taxájának jövedelme. – A jövedelmek nettó végösszege: 520 ft. 28 Xr. – Gazdálkodás folytatásához szükséges uradalmi épület nincs a helységben.
Muttnik:
Harmadosztályba sorolt helység, népessége 12 féltelkes, 19 negyedtelkes, 3 nyolcadtelkes jobbágyból, valmaint 22 házas zsellérből áll – az általuk fizetett telekcensus együttes összege. – Robot, kisebb adományok, nem telki állományú földek mint eddig. – Tizedet kétszeresből, zabból, kukoricából, kenderből adnak, továbbá bárányokból és méhekből – mennyisége egyenként, pénzértéke egyenként és összegezve. – A legelőnek használt allódiális földek nagysága holdakban, utánuk fizetett holdankénti 17 Xr. együttes összege – erdő nagysága holdakban, fakitermelésből való jövedelme. – Királyi beneficiumokból italmérés jövedelme 10 évi átlag nyomán, húsmérés jövedelme. – Pálinkafőzés taxájának jövedelme, átlagot vév alapul. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 313 ft. 27 Xr.
Braxinescht:
Harmadosztályba sorolt helység, népessége hét féltelkes, 15 negyedtelkes, 12 nyolcadtelkes jobbágyból valamint 10 házas zsellérből áll – az általuk fizetett telekcensus összege. – Robotban, kisebb adományokban, nem telki állományú földek jövedelmében nincs eltérés fentivel. – Tizedet zabból, kukoricából és kenderből adnak, továbbá bárányokból és méhekből, mennyiség, pénzértéke. – A maradványföldeket legelőnek használják, jövedelme – Erdő nagysága holdakban, jövedelme fakitermelésből. – Királyi beneficiumok: italmérés, húsmérés árendájának jövedelme 10 évi átlagot véve alapul. – Pálinkafőzés taxájának jövedelme. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 256 ft. 36 Xr.
Bukovecz:
Harmadosztályba sorolt helység, népessége 6 féltelkes, 57 negyedtelkes, 48 nyolcadtelkes jobbágyból, és 2 házas zsellérből áll. – Jövedelmekben eltérés az eddigiektől csak a tizednél van, melyet búzából, kétszeresből, zabból, kukoricából és kenderből adnak, továbbá bárányokból és méhekből, jövedelme, pénzértéke. – A befolyó jövedelmek nettó végösszege: 704 ft. 20 Xr.
Boschur:
Másodosztályba sorolt helység, népesség 9 féltelkes, 20 negyedtelkes, 49 nyolcadtelkes jobbágy és 17 házas zsellér. – Tizedet kétszeresből, zabból, kukoricából és kenderből adnak, valamint bárányokból és méhekből, mennyisége, pénzértéke. – Pálinkafőzés taxáján kívül malomcensusból is van jövedelem, összege. – Jövedelmek nettó végösszege: 1098 ft. 14 Xr. – Roskadozó állapotban lévő uradalmi kocsma, értéke.
Sold:
Harmadosztályba sorolt helység, népessége egy féltelkes, 16 negyedtelkes, 27 nyolcadtelkes jobbágyból, valamint 21 házas zsellérből áll. – Eltérések a jövedelemben a tizednél mutatkoznak: búzából, kétszeresből, zabból, kukoricából adják, bárányokból és méhekből, mennyisége, pénzértéke. – Erdő jövedelme. – Királyi beneficiumokból italmérés és húsmérés árendájának 10 évi átlag nyomán számított értéke. – Pálinkafőzés taxájának jövedelme. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 388 ft. 44 Xr.
Szurduk:
Harmadosztályba sorolt helység, népessége két féltelkes, 32 negyedtelkes, 46 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 22 házas zsellérből áll. – Jövedelmeknél eltérés a tizednél: búzából, kétszeresből, zabból, kukoricából, kenderből adnak, bárányokból és méhekből, mennyisége, pénzértéke. – Királyi beneficiumokból az italmérés és húsmérés árendáján kívül a halászat árendájából is van jövedelem. – Pálinkafőzés jövedelme, malomcensus jövedelme. – A helységből befolyó jövedelmek nettó végösszege: 625 ft. 36 Xr.
Végén summarium, a helységek évi jövedelmeinek végösszegét tünteti fel, ennek 5 % hozammal való tőkésítésével együtt, eszerint a jövedelmek együttes végösszege: 5747 ft. 5 Xr. – Külön számítja a három helyen feltüntetett uradalmi kocsmaépület értékét. – Mellékletekben táblázatos kimutatások helységenként az egyes jövedelmi tételekről az 1778–1787 évek között, árenda alakulásának kimutatása– mesteremberek becslése az említett kocsmaépületekről.
Kamarai birtokok.
(Krassó m.): Gadna – Furdia – Haussesch – Mutnik – Draxinest – Bukovecz – Boschur – Sold – Szurduk

Tartalomgazda