HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 011.

Dátum 1791
Jelleg

Az összeírás töredéke, egykorú német nyelvű kamarai másolat. 3 db. melléklet.

Szöveg

(Összeírás) „Beschreibung”, amelyet a kamara rendeletére készítettek.
Furdia:
Kizárólag görögkeleti oláhok lakta helység – az 1753-ban végzett felmérés szerint harmadosztályba sorolt falu. – Kiterjedése, szomszédos falvak, azoktól való távolsága, két patak folyik keresztül rajta, határai, határjelei jól láthatók. – Uradalmi kocsma, agyagtapasztásos falakkal, nagy ivószobából és a kocsmáros lakószobájából, előbbiben lemezes vaskályha, konyhából, éléskamrából, falazott pincéből áll – istállója négy lóra való férőhellyel, kocsiszín két kocsira – az egész épület jó állapotban van, értéke – negyedholdnyi konyhakert. – Majorja nincs a kamarának a helységben, a juhászatot, tehenészetet, sertéstartást vagy méhészetet nem folytatnak a faluban. – uradalmi erdő, tölgy és bükkfákból áll, összefüggő rész, nagysága holdakban, tagolódása részenként, – gyümölcsös is van közte, az egyes részek fáinak kora – makk vagy gubacs nagyon ritkán terem, 10–12 évenként. – A lakosság 17 fél, 62 negyed és 78 nyolcadtelkes jobbágyból, továbbá 18 házas zsellérből áll, összesen 173 család. – Jövedelmező beneficiumuk nincsen, az urbárium szerint kezelik őket. – A telkek mérnökileg ki vannak mérve, a legelőn kívül három nyomásra és rétre felosztva, egy fél telekhez 12 hold szántó, 4 hold rét, 2 hold legelő és egy holdnyi belsőség tartozik, 1600 számítva holdanként – a negyedtelek arányosan feléből áll, együttesen 11 hold, nyolcadtelek 7 holdból áll, a konstitutívum összegzése – a nyomások fekvése, helye, a legelő fekvése. – Nem telki állományú földek részletezése, nagyságuk holdakban, kocsmához, mészárszékhez kihasított földek, – szolgáltatás alól mentes telkek (két pópa, iskola, temető, templom földje). – Promontóriuma nincs a helységnek, így szőlőt sem művelnek. – A lakosoknak sokszor csak személyes és családi szükségletre valójuk terem meg, gyümölcsöseik megművelésével és álattartással segítenek megélhetésükön, ezeket a lugosi és facseti piacokon könnyen tudják értékesíteni. – Szolgáltatásaikat pontosan fizetik, ezeket a következők: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege – kisebb adományok, szárnyasok, tojások és borjú helyett fizetnek, teleknagyság szerinti és együttes összege – a robotot részben megváljták, részben természetben teljesítik, pénzértéke. – Nem telki állományú földek árendájának összege egyenként és együttesen. – Pálinkát a kamara nem főzet a helységben, a lakosok főzhetnek pálinkát és rakit, üstjeik után fizetnek, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, több évi átlag nyomán. – Kilenceddel a lakosok nem tartoznak. – Gabonatized a kamarát illeti, jövedelmét a számvevőség tartja nyilván – dohányt, szőlőt nem termelnek, ebből nincs tizedjövedelem – bárányokból és méhekből pénzben szedik a tizedet, jövedelme egyenként és összegezve. – Kanalasmalmok censusának jövedelmét a számvevőség tartja nyilván, több évi átlag alapján. – Mészárszék árendáját árverésen adják a legtöbbet ígérnek, a halászat árendáját szintén, vadászatból eddig nem volt jövedelem. – Kocsma árendáját a legtöbbet ígérőnek adják árverésen, jövedelme tíz évi átlag alapján, a számvevőség tartja nyilván. – Boltbérekből, mesteremberek censusából, vámból nincs jövedelem. – Fizetésekre, deputátumokra való kiadást a számvevőség tartja nyilván. – Kegyúri terhekre a két pópa mentes telkén kívül nincs kiadás. – Mellékletekben táblázatos kimutatás a telkekről, nem telki állományú földekről, robotról, malomcensusról – állatállományról való kimutatás, lovak, ökrök, tehenek, borjak, juhok, disznók száma.
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Furdia

Tartalomgazda