HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 225. - No. 005.

Dátum 1791. február 15.
Jelleg

Eredeti, pecséttel, aláírással ellátott német nyelvű példány, két melléklettel, 12 folio.

Szöveg

(Összeírás) „Beschreibung”, amelyet a guttenbruni uradalom helységéről készítettek.
Szobran:
Lakói görögkatolikus vallású oláhokból állnak – az 1754-i összeírás alkalmával harmadosztályba sorolták a helységet. – Kiterjedése, határai, szomszédos falvak, határvillongások nincsenek, határjelei jól elkülönítik a területet. – Gazdálkodás folytatásához szükséges épületek nincsenek. – Major nincsen, a kamara juhászatot, tehenészetet, sertéstartást vagy méhészetet nem folytat. – Uradalmi erdő, tisztán tölgyfákból áll, nagysága holdakban, mérnökileg nincs még felmérve, fáinak ültetési ideje, vágásokra nincs felosztva, – makkéréskor hízhalható disznók és malacok száma. – Fél, negyed és nyolcadtelkes jobbágyok, házas zsellérek száma, összesen 18 család. – Jövedelmet hajtó beneficiumuk nincs a lakosoknak, valamennyiüket az urbárium szerint kezelik. – A jobbágytelkek mérnökileg ki vannak mérve, 3 nyomásra, legelőre, rétre oszlanak, a legelő közös. – A konstitutívum állománya félteleknél 12 hold szántó, 4 hold rét, két hold legelő, egy holdnyi belsőség – a negyedtelek arányosan fele, összesen 11 hold, a nyolcadtelek hét hold, házas zselléreknek csak belsőségük van. – A konstitutívum összegzése. – A szántók teljesen, a rétek zömmel síkságon terülnek el, mély, dombokkal körülzárt völgyben – a földek termékenysége, egy mérő búza ötöt, kétszeres öt és felet, rozs négy és felet, árpa hetet terem, ezek súlyát is megadja. – A konstitutívum legelő enyhe magaslaton fekszik, másik legelő nagysága – allódiális földek, melyeket nem művelnek, nem is adnak árendába, tartalékolják a nyolcadtelkek számára – maradványföldek nagyságuk, jó fekvésűek, árendába vannak adva. – Szolgáltatás alól mentes telkek részletezése, nagyságuk (plébánia, iskola) földje. – Szőlő nincs a helységben. – A lakosság szegény körülmények között él, állatuk nincs, házaik nagyon rosszak, – földművelésből élnek, telkeik mellett fenti árendás földeket is művelik, tartozásaikat pontosan fizetik. – A következő szolgáltatásokkal tartoznak az uradalomnak: a jobbágyok és házas zsellérek által fizetendő úrbéri census, együttes összege – kisebb adományokra (kulináriákra) fizetendő összeg teleknagyság szerint, együttes összege. – Robotváltság és természetben teljesített robot pénzértéke – árendás földek után fizetett összeg holdanként és együttesen. – Pálinkafőzést a kamara nem folytat a helységben, a lakosok főznek szilvából és szőlőből (!), pálinkát és rackiat, üstönként 2 ft-t fizetnek, évi átlaga szerinti jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván. – Gabonatized a kamarát illeti egészen, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván, ugyanígy a dohánytizedet is. – Báránytizedet pénzen váltják meg, jövedelmét a főszámvevőség tartja számon, méhtizedet szintén. – Malmok nincsenek a faluban. – Mészárszék árendáját árverésen adják bérbe, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván. – Halászat nincsen, vadászatot bérbadják, jövedelmét a főszámvevőség tartja nyilván, hasonlóképpen a kocsma árendáját is. – Iparosok adója, kereskedők bére, hídvám nincsenek. – Erdő jövedelme fakitermelésből, makkoltatásból, legeltetésből. – Kegyúri terhek a görögkatolikus plébánosnak fizetendő készpénz, zab, kukorica, széna, tűzifa. – Mellékletben becslési kivonat az erdőjövedelmekről – táblázatos kimutatás a telkekről, nem telki állományő földekről és az úrbéri kötelezettségekről.
Kamarai birtok.
(Temes m.): Szobran

Tartalomgazda