HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 031.

Dátum 1812
Szöveg

„Beschreibung” (Conscriptio urb. adatokkal), amelyet a kamara egy közeli királyi vagyonátruházás miatt készített, mert az 1799-ben ez a birtok megadományozott Gelley Mihálytól 1805-ben újra kamarai kezelésbe került. (UC Index Tom. XXVI. pag. 113–114.)
Kossovicza:
birtoktörténeti adatok: (lásd még UC 223 : 30) 1799-ben „dem Physicus der Bátser = Geschpanschaft Michael von Gelley mittels kőniglicher Donation verlichen”, de több lényeges kincstári követelés miatt a nevezettől visszavették 1805-ben – határai, szomszédai, a határdombok száma, egymástól való távolságuk – sessiósok, zsellérek, deserta – a helység és határainak felmérési adatai – termények: kevés kétszeres és zab, többnyire kukorica – a felsorolt termények fajsúly méretei – mellékkeresetük állattanyésztésből és állati piaci termékek értékesítéséből – a lakosság száma 82 „bestehet aus 82 Seelen” – oláhok, görögkeleti vallásúak – nincs saját erdejük, hetente kétszer gyűjthetnek hulladékfát a kincstári erdőben – kimért legelőterület a lakosság számára – állatállomány: 2 ló, 23 ökör, 24 tehén, 6 juh, 24 sertés – az uradalomnak pénzzel nem tartoznak, de hátralékaik vannak a kukorica visszaadásában – szolgáltatásaik: házadók, természetbeniek megváltása – a robotot természetben teljesítik – a robotnapok száma és készpénz értéke – a pálinkafőzők utáni taxa – a terménytizedek évi átlaga kétszeres, zab és kukorica termésből – a terménytizedet készpénz értéke – a kendertized évi átlaga és értéke – bárány- és méhtizedek évi átlaga és értéke – a kincstári erdők kiterjedése, termelési lehetőségek – az erdő jövedelme faeladásból és makkoltatásból – az erdei legelők árendája – a tartalékföldek árendája – a kocsma és mészárszék árendája – a Conscriptio tartozékai: „Metal Istrument”, határjárás – a helység területének részletes felmérési adatai – kimutatások a birtok jövedelméről 1799 és 1812 közötti években – külön kimutatás az erdők hasznáról – az erdei legeők árendáiról – a tartalék földek bérbeadásáról – árverési jegyzőkönyvek a kocsma és mészárszék bérbeadásáról
Kamarai birtok.
(Krassó m.): Kossovicza

Tartalomgazda