HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 026.

Dátum 1826 és 1838
Jelleg

10 Fol., latin nyelvű, eredeti, ebből az 1838-as helyesbítés 2 Fol.

Szöveg

Aestimatiók, 1)az 1826-ost a budai kamarai számvevőség az UC 223 : 25 alatt található összeírás alapján készítette, – 2) az 1838-as ennek helyesbítése az új adományozás alkalmával szintén a budai kamarai számvevőségtől.
Hidegkut és Máriaremete:
1) az 1826-os Aestimatio adatai azonosak az előző UC 223 : 25 alatt található Conscriptióéval – az ott felsorolt adatok részletes becsértéke, továbbá a részbecslések összesítése – 2) az 1838-as új adományozáskor helyesbítették a kőbánya jövedelmét – „lapicidina in monte Kürbisberg”, továbbá a birtokhoz tartozó épületek becsértékét: a máriaremetei kocsmaépület – a hidegkúti „domus curialis” –a hidegkúti tiszttartói ház – a hidetkúti háromszintes megtárépület – „in fundamento e solidibus materidilibus, supra ex crudis tegulis erectum stramine tectum trium consignationum” – a hidegkúti szekérszínek, félszeresk, sertésólak, sitállók, kútház, kutyaól, pálinkafőző – a hidegkúti kertek fa- és kőkerítéseinek új becslései alapján az egész portio becsértékét a régi 33,153 Ft 50 xr-ról 31,812 Ft 49 xr-ra szállították le.
A kincstárra szállott Trsztyánszky (Tersztcsanszky) portio. A portio új birtokosa 1838-tól Steinbach Ferenc.
(Pest m.): Hidegkuth – Maria Einsiedeln (Mária Remete)

Tartalomgazda