HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 009.

Dátum 1833
Jelleg

205 old., latin, magyar és német nyelvű eredeti

Szöveg

(Conscriptio urb. adatokkal és Aestimatio), amelyet a kamara készített a néhai Petrovszky János hatodrészéről (Az előző UC 223 : 8 a korábban meghalt másik társtulajdonos, Petrovszky József hatodrészéről készült összeírás és becslés.)
Fadd:
(Mivel az összeírás ugyanannak a birtoknak egy másik hatodrészéről készült, mint a közvetlen előző UC 223 : 8, ezért ebből csak az ott regesztázott anyagtól eltérő adatokat soroljuk fel részletesen, az egyezőkre csupán utalunk) – birtoktörténeti adatok, határok, szomszédok – társtulajdonosok lévő hasznot hozó épületek: csárdák, mészárszékek, leírása, mesterségek szerinti becslése – csak Petrovszky János tulajdonát képező objektumok nagyon részletes méret szerinti leírása és becslése (pag. 101–115., Fol., 53–60): téglaégető kemence, juhász-, kondás- és csordáslakás, majorsági épületek, istállók, méhészet, „ein Kukuruz Gore”. – „Ein Butery Oxen Stall” deszkából összerótt ököristálló (Buteri = putri, fr. poutre faház, gerendaház értelemben) – hatodrészhez tartozó sessiós jobbágyok és zsellérek – legelők, erdők, faizás mint UC 223 : 8-ban – földesúri jövedelmek: házcensus, természetbeniek megváltása – a robotok természetbeni felhasználása és ezek készpénz értéke – a terménykilencedek kilenc évi átlaga: tisztabúza, kétszeres rozs, árpa, zab, kukorica csövesen, jó és rossz termés idején, burgonya, dohány, kender, kendermag, lencse, borsó után – tizedek a helyi plébánia bérletében – Petrovszky János részéhez tartozó erdők hely, mérték és érték szerinti felsorolása és leírása, – hasonló részletes kimutatások az ő részére eső szántók és rétek méreteiről, vetéskapacitásról és terméshozamáról – kilencéves kimutatás a nád kitermeléséről és annak készpénz értékéről – urasági kertek részletes leírása és becslése, pl. „A kertnek 268 öl viseltebb sövénykerítése, lágyfa karókra tüskével bégallérozva …” – gyümölcsfák: 104 szilvafa, 3 oldott sárgabarczkfa, 2 oldott körtefa, 6 öregebb gyümölcsfa (fajtát nem jelez), 26 apróbb gyümölcsfa (fajtát itt sem jelez), 9 cseresznyefa, 7 meggyfa – a hatodrészhez tartozó alattvalók névsora, jobbágyok 49, sessiók méretei összesen 11 7/8 sessió, zsellérek 30 – kivonat az 1767-es urbériális szerződésből – az UC 223 : 8-hoz hasonlóan az ártáblázatok, termésátlagok több évi terméseredmények alapján, szerződések, részbecslések, stb. – a hatodrészről készült részletes felmérés Calculus Geometricus az UC 223 : 8-ban található térképek készítőjétől „Joannes Vavrik” királyi földmérőtől
Hentse praedium:
az uradalmi épületek felsorolásában (pag. 103) „Butery Oxen Stall” néven említett ököristálló részletes leírását és becslését később magyar nyleven megismétli az összeíró (pag. 1219: „… Hentsen lévő putri istállónak nád fedele körül (= kb.) 26 öl … az putri istállónak sövénnyel lágyfa karókra fonyott fala körül (belül) 33 öl … az putri istállóban lévő sövény jászó(l) 12 öl …”. – (hogy ennek a vertfalu építménynek gerenda- vagy deszkaváza van azt a pag. 103-on közölt német nyelvű becslésből ismerjük: „Das Holz ist aus dem herrschaftlichen Fathder (Fadd helység neve) Wald”. – „Die Butteri (= putri) ist werth samt Arbeit und Zufuhr … fl. 20” – a mesterségek szerinti becsléseknél újra szerepel a „puri istálló”, de ez részben földbe mélyesztett: „Stabulum boum in terra effossum 13° longum, 3° latum cum lateribus e virgultis vietis, arundine tectum” – a bor- és terménykilencedekről az UC 223:9-nél már jelzett kimutatások – juhászat, téglából épített juhakol
Néhai Petrovszky János (!) után a kincstárra szállott hatodrész.
(Tolna m.): Fad – Hentse

Tartalomgazda