HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 004.

Dátum 1824
Jelleg

211 old., német nyelvű eredeti, füzetben.

Szöveg

(Aestimatio) „Schätzung” a tulajdonosváltozással kapcsolatban készítette a kamara lugosi adminisztrációja.
Remette Poganyest:
sessiók száma – házak száma – évi házadó – „An kleinen Abgahen” jelzettel természetbeni szolgáltatások megváltásáért – a természetben adott robotok készpénz értéke – a megváltott robotok „An Industrial Steuer” címen a sessiókon felüli földek után fizetett adó – a sessiókon felüli földek új elosztása 1816-ban az uradalom és a lakosság között, szerepel ebben az elosztásban egy földmennyiség, amely „titulo Praecarii ... dem Herrschaftlichen Allodiale zugeschlagen wurde” (Bartal-szótár szerint „Praecaria = szegények javadalma egyházi javakból) – uradalmi jövedelmek: sör- és pálinkafőző utáni adó – iparosok adója – kereskedők adója – búza, kétszeres, zab és kukorica termények utáni tizedek mennyisége és az 1790 és 1798 közötti terményárak alapján kiszámított átlagár szerinti készpénz értéke – ugyanilyen számítás szerint a bárány- és méhtizedek mennyisége és készpénz értéke – „An Regal Beneficien” címen a mészárszék, kocsma, halászat és vadászat árendái – malmok utáni adó – uradalmi szántóföldek, rétek, szőlők, kertek, vetéskapacitás – terméseredmények 1817/18-ban – külön kimutatás az uradalmi búza, kétszeres, árpa, kukorica termésből és a szalmahozamból 1819 és 1823 közötti években – az uradalmi rétek szénahozama 1817 és 1823 között – az uradalmi erdők haszna fakitermelésből, az erdei legelőkből, makkoltatásból – az uradalmi szőlők és gyümölcsök új telepítésűek és még nem hoznak hasznot – az uradalom terhei: kegyúri terhek – az új telepítésű szőlők és gyümölcsösök karbantartásának költségei – az uradalmi épületek becslése: urasági lakóház, istállók, szekérszín, kovácsműhely – a felsorolt részbecslésekhez szükséges igazolások terményárakról, terméseredményekről, tizedjövedelmekről, bérletekről, uradalmi jövedelmekről, stb. – 1790-től kezdődően táblázatos kimutatásokban eredetiben vagy hitelesített másolatban – külön kimutatás a birtok azon értéknövelő beruházásairól, amelyek a Metternich-uradalomhoz való tartozás idején történtek – a részbecslések összesítése – (a mellékletek szám szerinti megjelölése nem lehetséges, de nem is szükséges, mert az egész iratanyag egybe van kötve)
Új tulajdonosai királyi adományozás révén: Kormuth Antal, Stocz József és Sebastiani József korábban Metternich birtok volt.
(Krassó m.): Remette Poganyest

Tartalomgazda