HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 223. - No. 001.

Dátum 1818/19
Jelleg

62 összefűzött oldal + 6 old. külön melléklet, német nyelvű, eredeti

Szöveg

Conscriptio urbarialis adatokkal és Aestimatio, amelyet a kamara készített, felhasználva az 1773-as összeírás adatait. Külön mellékletnek csak Szadek helység becslését vettük
Lublói és podolini uradalom:
1773-as dátumú kimutatás mindkét uradalom tartozékairól egyszerű másolatban: helynévfelsorolás – szolgáltató sessiók – szolgáltatásoktól mentes sessiók – jobbágyok száma – saját házukban lakó zsellérek – más házában lakó zsellérek – részletes kimutatás a felsorolt helységek határában fekvő erdőkről, a kitermelt famennyiségről, külön a kemény és külön a puhafáról – az egyes birtokrészekhez tartozó allódiális földek hasznosítása átengedve a lakosságnak árendában, harmadában – történelmi adatok: elzálogosítás Lengyelországnak 1412-ben, visszaváltás 1772-ben – a lublói vár alá tartozó terület határai – a lublói vár alatti allódiális földek, amelyeket egy ideig sváb telepesek műveltek, Franzendorf és Josephdorf nevű településeket alkotva, de a telepesek továbbvándoroltak és a nevezett két település megszűnt, az allódiális földeket az uradalom harmadában kiadta a környék lakosainak – részletes kimutatás az allódiális szántókról, kaszálókról és legelőkről – külön kimutatás a lublói várhoz tartozó Szadek nevű birtok allódiális földjeiről, és a vitás földekről – kimutatás a két uradalom területén összeírt soltészságokról: „Sculteten” – a soltészokhoz (? alá) tartozó saját házzal rendelkező zsellérek, pl. Jakulyanban 3 soltész, de „Behauste Inwohner der Skulteten 10” – a soltészok tulajdonában lévő szántók és rétek, malmok – a soltészok levélhordási kötelezettségüket meghatározott készpénzzel váltják meg – „in recognitionem juris Dominalis” évente helységenként közösen az ottlakó soltészek zabbal adóznak, az összeíró szerint ez a lengyel elzálogosítás után megmaradt szokás – ezek a soltészek libertinusokként élnek az uradalom területén és az alájuk tartozó saját házzal rendelkező zsellérektől urbarialis szolgáltatásokat kapnak: „(von den) behausten Unterthanem … sie die Urbarial Gaben einheben”. – (ez a jogviszony a birtok betelepítését szolgálhatta, valószínűleg ezek a zsellérek később sessiós földeket kaptak és aztán már a földesúrnak szolgáltak) – a lublói vár leírása – az uradalomhoz tartozó épületek a városban és a városon kívül – a felsorolt uradalmi épületek leírása és becslése mesterségek szerint – kimutatás az uradalom jövedelmeiről: a házak utáni adó – a robotok készpénz értéke – az erdők haszna fakitermelésből, vadászatból – allódiális szántók, rétek, legelők árendáiból – az uradalom kegyúri terhei, a templomok, plébániák és iskolák fenntartására – három melléklet a lublói piac terményárairól 1789–1798 közötti évekből: árpa, zab, kukorica, búza, kétszeres, rozs, széna, szalma, tűzifa – kimutatás az 1811–1817 közötti zabvetések terméseredményeiről – uradalmi erdők becslése, jövedelemkimutatás – az uradalom épületeiről készült részbecslések összesítése. – Melléklet: 6 old. német nyelvű „Schätzung” címmel az eredeti dátuma 1819. április 28.
Szadek:
A kötettől független mellékletben, Szadek helységben évente befolyó uradalmi jövedelem. – házadók, robotok készpénz értéke – a helység határában lévő uradalom – erdők, kaszálók és legelők haszna – az uradalom itteni allódiális szántói utáni jövedelem – az uradalmi kocsma hozama
(az uradalom többi felsorolt tartozékáról külön-külön nem közöl sem összeírást, sem becslést)
Lublói és podolini uradalom Szepes és Gömör megyében.
Lublói uradalom tartozékai az idézett 1773-as jegyzék szerint: Schloss Lublo – Szadek – Neu Lublo – Jakubján – Hogbard – Jarembina – Littmanova – Kamjonka – Krempach – Granasztov – Pilchov – Mnisek praedium – Katse – Szulin
Podolini uradalom tartozékai az idézett 1773-as jegyzék szerint: Ober Rauschenbach (Nagy Rőcze, Gömör m.) – Unter Rauschenbach (Kis Rőcze, Gömör m.) – Laczkova – Forbasz – Schloss Podolin
Az 1818–19-es összeírásban szerepelnek még: Medsi Prodse praedium mint Katse tartozéka – Kremsalovka – Zavocse – megszűnt településként: Franzensdorf – Josephsdorf

Tartalomgazda