HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 221. - No. 029.

Dátum 1816. július 25.
Jelleg

Eredeti német, 103 eredeti számozású pagina. Fol. form. fűzve. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Szöveg

"Beschreibung" Összeírás úrbéres adatokkal, melyet Anton Suppini készített. 2 db. melléklet.
Csintye:
Határának leírása. A kocsmaház összedőlt. Görög keleti román jobbágysága nagyrészt 1/4 telken. 241 jobbágy, 40 zsellér, 11 subinquilinus. 61 3/8 egésztelek; egésztelek: 26 hold szántó és 12 hold rét. Összes úrbéres terület holdnyi. Hold legelő, amely holddal nagyobb mint az úrbéres járandóság. Legeltetnek db. ló, ökör, tehén, juh, disznó. Erdő a falu határában nincs. – Mivel nincs allódiális gazdálkodás, a jobbágyságtól nagyrészt csak kézirobotot igényelnek. Terméseredmény: kétszeres, árpa, zab. A szántókat nem trágyázzák, hanem ugaron hagyják, s a réteket szántják, mert ezek után nem kell tizedet adniok. Holdnyi egykori erdőterület, mely után az uradalom semmit sem kap. A falu által bírt holdnyi rét. Empóriuma: Arad. – Az úrbéres szolgáltatás összesítve: ház után census készpénzben, victualia készpénzben, robotnap és értéke készpénzben, hosszúfuvar helyett is kézirobot. A robotból felhasználnak: Kis Jenőn az uradalmi épületekhez, favágáshoz és szállításhoz, nadabi dohányültetvényhez, Bökönyben irtáshoz. Kilenced mérőnyi: kétszeres, árpa, zab értéke készpénzben; csomó kender; icce kendermag és borsó. Bárány- és méhkilenced készpénzben. A tized adatai összesítve. – Holdnyi uradalmi terület: mocsár, cséplő szérü, ligetes terület stb., a jobbágyok használják szolgáltatás nélkül. Paraszti malom 4 kerékkel. A kocsmált ital mennyisége és bevétele. – Beírva: a tized és kilenced tabellái 1806–1815.; piaci ártáblázatok; kocsmált ital táblázata 1807–1815., jelentés az urbárium 1780-ban történt bevezetéséről; 1. úrbéres osztályba sorolt, 4 ökörrel szántanak; a jobbágyság névsora, teleknagyság, holdban belsőség, szántó, rét; állataik db. ló, ökör, tehén, juh, disznó; kézi és igásrobot. Mellékelve: becslés 2 pld.
Kamarai falu.
(Arad m.): Csintye

Tartalomgazda