HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 221. - No. 017.

Dátum 1697. január 21.
Jelleg

Eredeti, német, 15 fol., egy másolati pld., sajátkezű aláírás. Kelt Szegeden a fenti évben és napon.

Szöveg

"Beschreib- und Abschätzung des Orths Csongradt…"
Összeírás és becslés úrbéres adatokkal, melyet a szegedi kamarai adminisztrátor készített.
Csongrád:
A magyar és rácváros külön összeírva. Családfő, a vele együttélő testvérei, fiúk, leányok, özvegyek, árvák. Állataik: ökör, ló, csikó, tehén, borjú, juh, disznó, malac, kas méh. Kapásnyi szőlő. Halászháló. Birtoktörténeti utalások, leírja határát "selbige Gegend biß Szolnok hinauf ödt…" – Magyar városrészben: 6–7 ökrös gazda 15, 4–5 ökrös gazda 18, 1–2 ökrös gazda 23, zsellér 47, özvegy 18, fiú 106, leány 90. – Rác városrészben: 7–8 ökrös gazda 2, 4–5 ökrös gazda 20, 1–2 ökrös gazda 49, zsellér 52, fiú 94, lány 72, özvegy 9, ökör 191. – A Tisza áradásai nagy területeket tönkretesznek, jelentős a halászat. A török időben a kamarának 62 fl.-t adóztak s ajándékot adtak. Szárazmalom. Erdő nincs. A törökök itt igen rossz palánkvárat bírtak. A török adójuk volt: tized; minden jobbágytól 3 fl. census, zsellértől 1 fl. 30 xr.; robotjuk évi 3 nap; minden marhás gazda 1 meszely vajat, zsellérek felét. A vízimalom után 1 mérőt adtak, szárazmalomtól semmit. – 2 hajómalom. 5 nagy halászháló, az 5 halászgazda neve s jelölve hány legénnyel dolgozik; halászok censusa 1–1 fl. A rácok azt vallják, hogy sem töröknek, sem magyarnak nem szolgáltak, a töröknek katonáskodtak, ha marhát hajtottak minden marha után 4 magyar dénárt adtak a török parancsnoknak. Szárazmalom. 2 halász név szerint nagy hálóval, legényeik száma, censusuk 1–1 fl. a töröknek. – Becslése: Magyar részen 15 egész-, 18 fél- és 24 negyedtelkes jobbágy, zsellérek 47. A jobbágyok 52 napot robotolnak, zsellérek kilencedet, mindez készpénzben. Rác részen 2 egész-, 20 fél- és 48 negyedtelkes jobbágy, "die Rözen türckens zeit in anschung Sie zu feld pedinet nichts praestirt und sonsten als ein unbeständiges Volckh nicht wohl zu adstringiren…" – Kocsmálás és mészárszék censusa. Malmok censusa. Halászok censusa. A szőlők kilencedének készpénz értéke. Tisza-Kőrös torkolatánál lévő rév bevétele. A Holt-Kőröst magának reserválja az uradalom.
Kamarai birtok.
(Csongrád m.): Csongrád

Tartalomgazda