HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 221. - No. 016.

Dátum 1787. május 4.
Jelleg

Eredeti, latin, 11 pag. Fol. form., sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Szöveg

Conscriptio, melyet a diósgyőri koronauradalom fiskalatusa készített. 2 melléklet.
Roff:
Egésztelek: 28 hold szántó és 12 falc. rét. Nem trágyáznak, őszi alá kétszer, tavaszi alá egyszer szántanak, határai. Kuriális épületek: 3 kocsma, bolt, mészárszék, 4 szárazmalom, 1 vízimalom, rév, s mindezek becsértéke. Területe holdban, ebből hold árterület, ahol nád terem. – 3 kocsma bevétele. A mészárszék árendája. A bolt, halászat és rév árendája. A nádlásból kéve nád, ennek készpénz értéke. Holdnyi terület legelőnek, ahol db. állat legel. A malom bevétele. Pálinkafőző üst censusa. Az összes regalia készpénzben. – Allódiális szántó mérőnyi az őszi calcaturában, az elvetett mérő rozsból, bevétele a mag és költségek levonása után; a tavaszi nyomásban mérő árpa és zab vetés, bevétele. A harmadik nyomás mérőnyi ugar. "Horgas" nevű területen mérőnyi kukoricaföld. Db kenderföld kiosztva a jobbágyok között, censusa. Kaszálóról kocsinyi széna. – A birtokrész jobbágytelkei utáni bevétel: robotnap és hosszúfuvar készpénzben; census és victualia készpénzben; kilenced mérőben: rozs, árpa, zab; szőlők utáni heted akó; zsellér és censusa; az egyes birtokrészek és a falu bevétele. – Melléklet: 1. Az 1787-es összeíráshoz fűzött megjegyzések: a jobbágyság megoszlása: 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 telek. Jobbágyház. Uradalmi házak, kocsmaházak. Plébánia, tanító háza, bolt, mészárszék, molnár, szőlőben 2 censualista ház. Hosszúfuvart a jobbágyok nem adnak. – Péli, Jarmi és Magyari portio: allódiális szántó mérőben 3 nyomás, itt rozs, árpa, zab vetés, mérőnyi kukorica. Dohányból bevétel. – 2. A fiscalis igazgatás megjegyzései az összeíráshoz.
Kamarai birtokrész.
(Heves m.): Roff – Péli – Jarmi – Magyari

Tartalomgazda