HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 221. - No. 013.

Dátum 1800. július 8.
Jelleg

Eredeti helyén utalás: 1852-ben a levéltárból kamarai rendeletre kiadva. Tartalmáról l. elenchus XXVI. köt.

Szöveg

Conscriptio et aestimatio
A zágrábi prépostnak adományozott javak.
(Torontál m.): Szécsán – Sarcsia – Topolovacz praedium – Ó Szarcsia praedium

Tartalomgazda