HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 214. - No. 002.

Dátum 1818. június 17.
Jelleg

Eredeti, pecsétekkel, aláírásokkal ellátott német nyelvű példány, mellékletekkel együtt 35 földesúr 14 db. melléklet

Szöveg

„Beschreibung”, amelyet a modenai kamarai uradalom helységeiről írtak össze a kamara officiálisa
Kujed:
227 jobbágy, 43 zsellér – Határai, kiterjedése, szomszédos helységek, határjelek nem mindenhol állnak. Az uradalomnak sem jövedelmet hajtó, sem gazdálkodáshoz szükséges épületei nincsenek. Jobbágyok, zsellérek, telkek, házak, robotjuk feltüntetése táblázatban; telkek megoszlása 6/8–1/8 nagyságig, összegzésben; egész telkekre átszámítva 48 5/8 telken lakik 228 jobbágy; a görögkeleti pópa és a bíró telke mentesek a földesúri szolgáltatások alól; házak száma, házatlan zsellérek nincsenek. – A lakosok görögkeleti vallású oláhok, az urbárium szerint kezelik őket. A konstitutivum harmadosztályú, vagy egész telekhez 30 hold szántó és 12 holdnyi rét tartozik, a földek trágyázásra szorulnak. Valamelyes kétszerest, és kukoricát zabot vetnek a lakosok. Az erdő uradalmi, legeltetés a lakosoknak megengedett. Promontórium nincsen, a bormérés Szt. Mihálytól karácsonyig a falué. A lakosok szegényes körülmények között élnek, tartozásaik összegzése, makkoltatás árendájának összege. – Az uradalomnak a következő szolgáltatásokkal tartoznak: a jobbágyok és házas zsellérektől befolyó úrbéri census együttes összege; victuáliákra egész telkenként adandó 51 Xr. együttes összege; robotnapok száma, pénzértékük együttesen; hosszúfuvart egész telkenként négy napi gyalogrobottal számítja, pénzértéke; házas zsellérek együttes robotnapjai, pénzértéke; házatlan zsellérek a 9 év alatti átlagot véve nem voltak; robotjövedelmek összegzése. – Pálinkafőző üstök censusának évi átlaga 9 évi jövedelem nyomán. – Kilencedjövedelmek összegzése az 1809–1817. évek között, kétszeresből, zabból, kukoricából, egy évre eső hányad, pénzértéke; téli és nyári szalma mennyisége, pénzértéke. Kiskilencedet megváltják, összege, egy évre eső hányad. Bárány- és gidakilencedet természetben adnak, pénzértéke, a kilencedet el nem ért számúak megváltási összegével együtt. Méhkilenced jövedelme 9 évi átlag alapján, egy évre eső hányad. A tized az uradalomé, kukorica kivételével ugyanazokból a tételekből adják mint a kilencedet; tételenkénti részletezése pénzértékükkel együtt. – Nem telki állományú földek, amelyeket szilvásnak használnak, nagyságuk holdakban, utánuk fizetett összeg holdanként és együttesen. – A kocsmáltatás bérbe van adva az uradalom több helységével együtt, összegének Kujedre eső hányada. – Mellékletekben becslések, jövedelmi kimutatások, kivonatok; a tiszti kvártély, pénztár szoba (?cassalis), kocsmaház becslése mesteremberek által, (ezek kelte 1829!); jövedelmek becslése, rectificált becslés.
Kamarai birtok.
(Arad m.): Kujed

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda