HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 214. - No. 001.

Dátum 1828. július 19.
Jelleg

Pecsétekkel, aláírásokkal ellátott eredeti, német nyelvű példány, egy melléklettel, 6 folio.

Szöveg

„Schätzung”, amelyet a nagyváradi uradalom helységében jövedelmeiről dolgozott ki a számvevőség.
Walány:
92 jobbágy és 3 zsellér – Jobbágyok és házas zsellérek száma, tőlük befolyó úrbéri census együttes összege. Telke száma egész telkekben, kulináriák jövedelme telkenként 51 krajcárjával számítva. – A számvevőség megjegyzése szerint 1819-ben két egész és négy nyolcad puszta telek is volt itt, ezeket azonban, mivel újra bármikor művelhetővé válhatnak, az adózók között számítják. Robotnapok együttes száma, pénzértékük; a hosszúfuvart telkenként négy gyalogrobottal számítva pénzértéke; hasonló értékben számítja az úrbéri faszállítást is; házas zsellérek robotnapjai, pénzértéke, robotjövedelmek összegzése. Pálinkafőző üstök censusának jövedelme 9 évi átlag nyomán számítva, egy évre eső hányad. Gabonakilenced évi jövedelme 9 évi átlag alapján számítva kétszeresből, zabból, téli és nyári szalmájukból, pénzértékük tételenként és összegezve, levonva a Nagyváradra való szállítás költségeit. Kiskilencedet kukoricából, kenderkévékből, kendermagból, babból és káposztából adnak, pénzértékük egyenként és összegezve. Báránykilenced hozama, pénzértéke; méhkilenced hozama, pénzértéke. – Erdő, nagysága holdakban, jövedelménél figyelembe veendő, hogy fajzásra innen visznek fát, és hogy legközelebbi vásárhelytől 3 3/4 stációnyira fekszik, a földesúr a saját erejével nagyon kevés fát tud fuvaroztatni, ezekre való tekintettel jövedelme fakitermelésből és makkoltatásból, tekintettel a hat évenkénti termésre. Jövedelmek nettó végösszege: 849 ft. 42 Xr. mely összeget tőkésítve adja meg értékét. A mellékletben rectificált becslés 1830-ból, ez a jövedelmek végösszegét 875 fl. 48 Xr.-e teszi.
Kamarai birtok.
(Bihar m.): Walány

 Metaadatok nyomtatása

Találati navigáció

    Teljes lista


Tartalomgazda