HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 210. - No. 010.

Dátum 1810. július 31.
Jelleg

Eredeti latin, 127 eredeti számozású pagina, keménykötésben, sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata.

Szöveg

„Conscriptio” úrbéres adatokkal, melyet Batsinsky András püspök javadalmas halála után a kamara készített. Készítette: Jedlicska József a miskolci koronauradalom számvevője.
Tapolca:
Termálfürdő épülete: 4 szoba, melyből 3 fürdésre, a negyedik pedig a víz melegítésére szolgál, kis kamra, ahol régen a vizet melegítették, – a fürdő taxája, – deszkából szín, – vendégfogadó: 6 vendégszoba, 2 konyha, mellette kis ház az árendátornak – szoba, konyha, pince, kamra a házon kívül, a folyón túl pince, mellette kocsiszín, istálló – 1/4 órányira Csermke kocsma fából. 2 szoba, konyha, kamra, pince, – juhászház fából és paticsból, a juhászat bevétele: db. fejős juh bevétele – bevétel a tejből, gyapjúból, bárányok eladásából, bőrökből, – a juhász conventiója, 20 juhot is tarthat, – a teleltetés költségei: széna, szalma, só készpénzben, és a mennyiség is, – a kiadás levonása utáni tiszta bevétel, – méhészet bevétele, – bortized gönci hordó 1801–1809 évek, 1 hordó értéke 17 fl., – a tizedbor értékéből le a hordók, abroncs, stb. költségei = tiszta bevétel készpénzben, – a szőlőhegyen lévő pincék taxája, – kőfejtő készpénz bevétele, – a miskolci fazekasok árendája agyagért, – a Hejő melletti rét és kukoricás bevétele, – a nádat az uradalom használja fel saját szükségleteire, – aszú szőlőből tized 1801–1809 évekből hordónyi, – főként tölgyerdő, – az erdőről megjegyzi: „methodo silvanali regulata haud ist” – területe holdban, – az évente kitermelt ölnyi tűzifa, a makkolás és legelő bevétele, – ebből levonják a vágáshoz szükséges robotot, 4 erdész bérét, az uradalom épületfa szükségletének értékét = az erdő tiszta bevétele, – Görömböly lakói a hullott fából faizhatnak, – a fürdő és a kocsma árendája, – az összeíró megjegyzi: a fürdőt olyan sokan látogatják, hogy némi bővítéssel jelentős hasznot remélhetnek, – a praediumon lévő zsellérházak censusa
Mindszent vicus:
A subditusoknak nincs postfundualiajuk, – mesteremberek, bort árulnak és szőlőt művelnek, – 1728-ban emelt templom, – közelében kántorház kerttel, – keletre xenodochium, – kocsma az „Arany Bárányhoz” 2 pince, jégverem, alsó részén 3 szoba, konyha, felette 4 szoba, konyha, a rationalista is itt lakik, padlást csűrnek használják, lóistálló, kocsiszín, kert,. – „Parti-kocsma” a szőlőhegyen áll a pincék között, 2 szoba, konyha, pince, – kis kocsma: szoba, konyha, pince, – serfőző: 2 szoba, konyha, kamra, főzőhelyiség, szárító és polenta ház, pince, istálló, – uradalmi pince és présház: itt őrzik a hordókat, – a prefektúra háza: régóta elhanyagolt, – 3 szoba, konyha, istálló, kocsiszín, káposztáskert, – mészárszék, – ház után census, – présház censusa, – a vendégfogadós árendája, – a kocsma bevétele részletezve
Miskolc:
kuriális ház, hozzá szőlő és szántó, a házban „Sodoma” nevű kocsma pincével és a kocsmáros lakrészével, 3 bolt, felső részén nagy terem, 6 szoba, 3 konyha, kamra, mészárszék, istálló, pálinkamérés, ahol rozsalist mértnek, (rozspálinka!) – Szinván malom 3 kerékre, a malomhoz: 2 szoba, konyha, csűr, szín, vágóhíd – pons decussorium – az allódiális szőlő kapásnyi, termése vasa bor, 1801–1809 évekből, – mérőnyi allódiális szántó, termése mérőben 1801–1809 évekből: búza, rozs, árpa, zab, – kereskedők árendája, – mészárszék árendája, – a kocsma bevétele
Csaba portio:
Hejő folyó malom gáttal és árokkal, – a malom bevétele mérőnyi rozs, árpa, kukorica, búza, font kender, – disznót is hízlalnak
Görömböly:
katolikus és görögkatolikus temploma, latin és görögkatolikus plébánia leírása, kántorok házai – a magtáros háza fából, mögötte istálló, – béresek háza: 2 szoba, kocsiszín, istálló, – uradalmi kocsma fából, hozzá pince, – juhászház és juhakol, – téglavető ház, szín, – az országútnál lévő „Pukkantz” kocsma: 2 szoba, konyha, kamra, pince, – a juhászat bevétele: árenda a fejősök után, gyapjú, bárányok eladása, bőrök utáni bevétel, – a telelés költségei és a juhász conventiója, – a szarvasmarha-tenyésztés bevétele, – db. tinó készpénz értéke, – a telelés költségeinek levonása utáni tiszta bevétel, – a disznókondát a kamara eladta, – lakói görögkatolikus rutének, – 47 féltelkes jobbágy, 98 zsellér, 3 subinquilinus a szabad telkek, – jelentős szőlőművelés, – szőlőhegyén extraneusok is bírnak szőlőt, – a falu félévet kocsmál, – a legelő elegendő, – fonás helyett a jobbágyok 1–1 zsákot adnak, – kilenced mérőben: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, – urna bor – taxa subvinealis – a szőlők alatti területekért, – holdnyi erdő 32 részre osztva, fakitermelés 1789 óta szünetel, – az erdőben lévő „Bagoly Hegy” nevű rét, – az erdő bevétele, – az erdészek conventioja, – Nagy Ághegy alias Nagy Templom hegy szőlőhegyen kapsányi szőlő (allódiális) – termése 1801–1809 évekből akónyi, –a tiszta bevétele a művelési költségek levonása után, – mérőnyi allódiális szántó 3 nyomásban, – termése mérőben: búza, rozs, árpa, zab, kukorica, köles, – 1801–1809 évek átlaga, értéke a művelési költségek levonása után, szalma ölnyi – kaszálónyi allódiális rét, – orgia széna 1801–1809, – Hejő patakon malom 1 kerékkel, a malom censusa, – számítások a kocsma bevételéről, – kukrociaföldek és káposztáskertek utáni bevétel, – téglavető haszna
Jenke praedium:
kocsmaház fából: 2 szoba, konyha, kamra, pince, – kaszálónyi rétről kocsinyi széna és sarjú, – Mindszent és Miskolc lakói contractus alapján census ellenében irtásföldeket használnak, – az erdő tölgy és vegyes állományú bozót – bevétele
Valk possessio:
kocsma istállóval és színnel, – juhok téli szállása, – erdő nincs, legelő elegendő, – Tisza áradásai jelentős károkat okoznak, ezért a 4. osztályba sorolt, – jobbágyok telken, házas zsellérek, – szabad telkek, – kilenced mérőben: búza, rozs, árpa, zab, – allódiális szántó 3 nyomásban, ritkán vetnek búzát, inkább rozst, árpát, zabot, 1801–1809 évekből termés mérőben: búza, rozs, árpa, zab, kaszálónyi allódiális rét, – a halászat bevétele, – az uradalom összesített bevétele valamennyi birtokrészről, – conventiosok listája: prefektus, fiscalis, számvevő, hajdú, bognár, kocsis, béres, vincellér, – juhász, erdőkerülő, pásztor, kegyúri terhek, – a kiadási tételek levonása után az uradalom tiszta bevétele
Beírt mellékletek: 1. a tapolcai fürdő árendás contractusa (igen érdekes adatok a fürdő működésére) – 2. 1784. július 2. urbarialis contractus Mindszent lakóival: szolgáltatásaik: 1 fl. házcensus, s minden más szolgáltatás váltságaként 4 fl. a dézsma és a pince taxa marad, – 3. „Arany Bárány” kocsma árendás contractusa, – 4. 1804. július 21. mindszenti serfőző árendás levele, – 5. a miskolci kuriális házban lévő kávé- és bálház árendás levele, – 6. az itten 3 bolt árendáslevele, – 7. mészárszék árendáslevele, – 8. 1780. január 1. Görömböly úrbéres contractusa: a hullott fa faizásáért 4 nap robot jár, – vadászat helyett 1 1/2 nap igásrobot, hosszúfuvar helyett 1 nap robot, – a jobbágyság robotol 40 1/2 napot, zsellérek 24 napot, subinquilinusok 15 napot, – 9. görömbölyi malom contractusa, – 10. Mindszent lakói kukoricaföldet árendálnak Jenke praediumon, – 11. ugyanaz Miskolc lakóinak árendája, – 12. Valki kaszáló árendáslevele, – 13. Inventarium: kádak, hordók, csebrek, prés, decimáló edények, 4 igás szekér, szekér borszállításra, – kocsmák berendezése, – Mindszentről a serfőző berendezése, – Miskolcon és Csabon a malom, – Görömbölyön az allódiumban: bútorok, ökrös kocsi, eke, borona, szánkó, lapát, kasza, kapa, ásó, birkanyíró olló, szerszámok.
Szt. Péter és Pál miskolctapolcai apátság javai.
(Borsod m.): Tapolca – Mindszent – Miskolc – Csaba – Görömböly – Jenke – Valk

Tartalomgazda