HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 045.

Dátum 1794. december 15.
Jelleg

Eredeti, latin. 32 pagina. Fol. formátum.

Szöveg

Conscriptio, amelyet a váradi kamarai uradalom fiscalisa készített, a megyei officiálisok hitelesítésével. 28 db. melléklet, melyeket az összeírás során felhasználtak.
Marcziháza:
1727-ben kapta Sugho István adományul akkor még praedium Marcziházát és Kis Keményt. – Határai, környező falvak. – 6 évvel ezelőtt Sánta József 3000 Ft-ért árendálta.. – „Kis Erdő” tölgyes holdban. Innen évente ölnyi fa. – A legelő sem a földesúrnak, sem a jobbágyságnak nem elég, a jobbágyság panaszkodik is, hogy nem tudja az úrbéres vajat szolgáltatni. – Empóriuma: Arad. A gabonafélék ártáblázata. Megjegyzések a föld minőségére. Uradalmi kocsmaépület nádtetővel. Részei: 2 szoba, konyha, pince. Becsértéke: mesterségek szerint részletezve. – Uradalmi kastély, tornyában 2 harang, 7 szoba és 1 konyha, kápolna. Más 'L'-alakú épület, itt a provisor lakása. 2 szoba, konyha, kamra. – Lóistálló, szarvasmarha istálló, kocsiszín, borjúistálló, szárnyasok és hízók óljai, az udvaron kút. Kert. „Svájcerei”: 2 szoba, kamra, konyha. A kert mögött allódiális épület: 2 szoba, konyha, kamra, kocsiszín, kút, ólak, szoptatós állatok színjei. 2 kapu. Csűr, szénapajta (orgia szénának) rekesztés állatoknak. Olajütő. Juhakol, melynek nincs teteje. Ököristálló. Régi kocsiszín szalmatetővel. – Szárazmalom teljes felszerelésével, hozzá kis ház. Béresek és a juhász háza: 4 szoba, 2 konyha. Kukoricagóré, jégverem. Kert gyümölcsfákkal, túl rajta ököristálló és kocsiszín. Fejőt juhok, a juhászat bevétele. Font vaj és sajt. Juhok eladásából bevétel. Fejőstehén. Libra vaj, a borjak eladásából bevétel. – Az uradalom kiadásai juhászatra: a cselédség bére, kocsi fa. – Egésztelek, jobbágy, zsellér, alzsellér. Egésztelek: 26 hold szántó, 8 falc. Rét. 1 mérő utáni terméseredmény mérőben: búza, rozs, árpa, zab. – Szabadon faizhatnak a földesúri erdőben. Irtás nincs, a régieket a postfunduáliához csatolták. – A subditusok állatai, db.: ló, ökör, tehén, borjú, juh. – Az ispán, pap, tanító állatai külön is felsorolva. – A nép szegényen él: „qui praeter exiguum in agricultura quaestum nihil beneficii habent”. – Ház és censusa. – Egésztelek után kulinária készpénzben. Robot összesen és készpénzértéke. A hosszúfuvar értéke készpénzben. Zsellérek és alzsellérek robotja, kenderföld censusa. Kilenced mérőben: búza, rozs, zab, lencse, kukorica, fej káposzta. – A juh-kilenced készpénzben. Az erdő évi bevétele, makkbér. Mérőnyi allódiális szántó 2 nyomásban. Mérőnyi vetés: őszi búza, rozs, zab. – Termés mérőnyi, le a költségek, tiszta bevétel. Kaszálónyi rétről orgia széna, a széna készpénzértéke. Orgia szalma az allódiális gabonából. Káposztáskertből db., káposzta. 3 holdas kert, ahol régen almás és szilvás volt, de a hideg télben elpusztultak a fák. Most telepítettek ismét szilvafákat. – Egyelőre kaszálónak használják. Tavak, ahol néha halásznak, bár ezek gyakran kiszáradnak. – Malom bevétele mérőnyi, gabona. – Ennek 1/3 része a molnáré. – Uradalmi kocsmából urna eladott bor utáni bevétel. Az uradalom kiadásai: conventiók. Határai, utalások a határvitákra. Holdnyi tölgyerdő, amely igen sűrű. Évente kitermelhető hold, erről ölnyi fa. – Uradalmi kocsma: 4 szoba, konyha, kamra, pince, kocsiszín, becsértéke. – Pálinkafőző: szoba, konyha. Uradalmi ház: 2 szoba, konyha, kocsiszín, kukoricagóré, kert gyümölcsfákkal, disznók óljai, szoptatós állatok szintjei, szarvasmarhák, disznók rekesztései. Kisebb uradalmi ház istállóval. Az ökrösgazda háza. Kerülők háza. 2 cselédház, istálló szalmatetővel. Régi istálló. Méhészház kerítve, kasokkal. A gyümölcsöskert kerítésének és a fáknak becsértéke. – Szilvaaszaló: „pruni astagorium” szénáskert, jégverem. Gyepes folyón lévő híd. Téli ököristálló fából. Az épületek becsértéke egyenként. Allódiális állatok, db.: tehén s ezek utáni bevétel. Anyadisznó, db.: évente, db. malac. Kas méh és bevétele. Kanász, tehenész és méhész conventiója. – Az állattenyésztésre fordított kiadások levonása után: az állattartás bevétele: holdnyi szántó a cselédségé. Szilvafa db., és bevétele. Kaszálónyi rét és bevétele. A kocsmában kocsmált urna bor, pálinka utáni kiadások levonásával számított tiszta bevétel. – Pálinkafőző 3 üsttel, árendája. Az uradalom kiadásai: a cselédség bére. Az uradalom tiszta bevétele.
Mellékletek: A jobbágyság összeírása: névsor, teleknagyság, intravillanum ölben, kaszálónyi rét, mérőnyi szántó. Állataik db.: ló, ökör, tehén, juh. Marciházi vendégfogadó alaprajza. Marciházi vendégfogadó becslése. – Marciházi kastély alaprajza szintenként. Marciházi hivatalnokház alaprajza. Marciházi svajcerház alaprajza. Marciházi istálló alaprajza. Marciházi béres-ház alaprajza. – Keményi vendégfogadó alaprajza. Keményi pálinkafőző alaprajza. Különféle mellékletek az épületek becsléséhez.
Sughó-család magvaszakadtával a fiscusra szállt javak.
(Bihar m.): Marcziháza – Kis Kemény praedium

Tartalomgazda