HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 037.

Dátum 1797. május 29.
Jelleg

Eredeti, német, 54 eredeti számozású pagina, kartonkötésben. Fol. form. sajátkezű aláírások és pecsétek lenyomatai.

Szöveg

Beschreibung úrbéres adatokkal, melyet a kamara 4368/797 sz. rendelete alapján Erney László és Csernák József készítette a megyei officialisok hitelesítésével, mellékletek hozzákötve, külön: Anhang zur Beschreibung des Ortes Neu Panath.
Neu Panath:
a falu határai – 1787. július 18. – 1788. május 30. között települt, 1795. május 1. óta teljesíti az úrbéres szolgáltatásokat, utalások a szomszédos falvakkal való határvitára – vendégfogadó vályogtéglából: 2 szoba, kamra, konyha, pince, „Eimer” borra – mészárszék számára ölnyi telek – becslése mesterségek szerint, házhely, ház, üres telek – cigányok – pap, tanító, jegyző 1–1 jobbágyházat bír – egésztelek: hold szántó és belsőség, kaszálónyi rét – 141 jobbágy, 3 zsellér – terméseredmények 1 mérő után: mérőnyi kétszeres, árpa, zab – a falu 1. osztályba sorolt – termelnek kendert és káposztát is – állattenyésztés – empóriuma: Arad, maguk készítette lakkozott dohány-szelencékkel kereskednek – erdő nincs, a legelő nem elég – db. állat: ökör, tehén, borjú, juh, disznó – a pap állatai külön felsorolva – holdnyi „Überland”, melyet contractus alapján használnak – Szabadhely és Solymos falvaktól bérelt holdnyi terület és árendája – a jobbágyság szolgáltatásai: census, egésztelek után kulinária készpénzben, robotnap és váltsága, mivel allódium nincs, hosszúfuvar váltsága, heted mérőben. kétszeres, árpa, kukorica, zab, mindezek értéke készpénzben, ölnyi téli és nyári szalma, méhet nem tartanak, kisebb kilenced értéke – a kocsmálás mészárszék árendája – szárazmalmok censusa – erdő nincs, a fát venni kénytelenek – az uradalom kegyúri terhei – hozzákötve mellékletek: „Ausweis und Berechnung”, melyet Frantz Verzver mérnök készített az új telepítés számára: a település összterülete holdban, ebből a 150 beltelek s a hozzátartozó szántó 3 dűlőben, rét holdnyi, a maradék holdnyi területből le az „Überland” holdban, a legelő holdnyi – más jelentések a szomszédos falvaktól átcsatolt területekről – úrbéri regulatio 1796. október 31. – gabonaár táblázat Aradról – Glagovacz falutól legelőért árenda – a vendégfogadó becslése – a település vázlatos rajza, az egyes művelési ágak és dűlők külön feltüntetve – az összeíráshoz mellékelve: „Anhang zur Beschreibung”, mely a szomszédos Mondorlak, Csicser szabadhely települések szolgáltatásaiból számol átlagot s ezt Neu Panat telekszámára vetítve számítja ki annak szolgáltatásait.
Kamarai falu.
(Arad m.): Neu Panath
A mellékelt Anhang-ban utalás: Csicser – Mondorlak – Szabadhely – Glagovácz

Tartalomgazda