HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 016.

Dátum 1797. szeptember 4.
Jelleg

Eredeti, német. 9 pag. Fol. form.

Szöveg

(Schätzung) Sechsjähriger Erträgniss Ausweis, készítette Joseph Prettner conscriptor, adatai javítva, 3 db. melléklet, melyet a kimutatáshoz felhasználtak.
Minyad:
Az úrbéres szolgáltatások. ház, telek, censusa, kulinaria készpénzben, 33 jobbágy, természetben felhasznált robotnap: borszállítás, favágás, épületek javítása stb. Piros tintával megjegyezve: ha a falut elszakítják a kamarai uradalomtól, akkor nem marad más lehetőség a robotfelhasználásra, mint az erdő. – Hosszúfuvar készpénzben, pálinkafőzés censusának átlaga, hold gyümölcsöskert és censusa, kilenced mérőben: kétszeres, zab, kukorica, 1791, 1792, 1793, 1796 évekből, a cséplőrész leszámítása után értéke készpénzben az aradi piac 9 éves átlagárai alapján. – Ölnyi őszi és tavaszi szalma, értéke készpénzben, bárány-, gida- és méhkilenced 1782, 1791–92–93–96 évekből, tized adatai hasonlóan a kilencedhez. – Holdnyi erdő, évente öl fa és a makkolás átlagos bevétele. – Malom censusa, mellékletek: gabonaár 1786–1796, erdőbecslés, uradalom készpénz bevételének táblázata.
Borossebesi kamarai kerület.
(Arad m.): Minyad

Tartalomgazda