HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 199. - No. 008.

Dátum 1768. május 3.
Jelleg

Eredeti, latin, 17 pag. Kis fol. form. sajátkezű aláírás és pecsét lenyomata. Kelt Szt. Jakabon.

Szöveg

Conscriptio, melyet Séllyei László kamarai officiális készített.
Lakocha:
Uradalmi emeletes ház zsindelytetővel, 4 szoba, „cellaris subterraneae” urna borra, padlásos magtárnak használt, becsértéke, itt db. fenyődeszka és értéke. A parasztok által kifaragott db. tölgyfa deszka, más db. fa és értéke, ablakok számára való fa db. – Más uradalmi ház, ahol a provisor lakik, paticsfal, szalma tető, 2 szoba, konyha, kamra, 2 kert gyümölcsfákkal, 2 kukoricagóré, csűr fából, szalmatetővel, 2 db. „fornax”: egyik kenyérsütésre, a másik gyümölcsszárításra. – Méhészet: épület fából 1/4 holdon, kas méh. Kaszáló falc. Allódiális ház fából, hozzá 1 hold belsőség. Az allódiális szántók 3 nyomásban a praediumokon. A falu „Cserni Dol” részén kocsma fából: 2 szoba, konyha, kamra, istálló 10 lóra, a kocsmáros árendája, az épület becsértéke. Mészárszék: 1 szoba, konyha, kamra, becsértéke. Kukoricagóré, kocsmaház a faluban gerendából: szoba, konyha, kamra, pince. – Jobbágyok névszerint, szláv nevek. – A telek nagysága, holdnyi szántó és kocsinyi széna. Igás- és gyalogrobot, házcensus, orgia tüzifa, fonás fontban, itze vaj, db. csirke, kappan, tojás. A templom és berendezése, plébánia, melyet Gyöngyösi György apát építtetett. – 39 jobbágy, 2 házas zsellér, 19 4/8 egésztelek, 382 1/2 hol szántó és 276 szekér rét a postfundualia.
Vertkocz praedium:
Holdnyi szántó, ebben köbölnyi búza és zabvetés, kaszálónyi rét.
Ottok praedium:
Falc. kaszáló.
Gerenda praedium:
Falc. kaszáló, holdnyi szántó, ebben kukorica és hajdina vetés.
Bodicz praedium:
Holdnyi szántó, ebben köbölnyi árpa és zab vetés.
Poton possessio:
14 jobbágy, 1 zsellér, 1 subinquilinus. Uradalmi ház 3 szoba, konyha, kamra, istálló 6 lóra, kocsiszín, az uradalom hajdúja lakja, padlásán gabonát tárolnak. Csűr fából, kukorica-góré. Kaszáló falc., holdnyi szántó, melyet 3 évenként vetnek.
Tott Uj Falu:
Csűr fából és becsértéke. 14 jobbágy, 2 házas zsellér kanász háza, kukorica góré, kocsma pincével, templom.
Barabas:
3 jobbágy, 1/4 telkesek, 4 házas zsellér. – Kocsma földalatti pincével, 3 malom a Dráván, melyet lakocsai jobbágyok bírnak, a malmok censusa, hamufőző, melyet csokonyai zsidó emelt, évi árendája, tőke hiányában most nem folytatja mesterségét, társat keres, aki segítené.
Szt. Jakab:
1 jobbágy, 6 zsellér, régen a jobbágyok censusalisták voltak, az urbárium óta robotolni kénytelenek, azonban az uradalom a szőlőművelésen kívül más munkát nem tud adni, ezért marad a 20 fl. árenda, a falu kicsiny, határa hegyes, az egykori apátságról: „situatio abbatiae est tricillis ini cujus intermedio monte rudera templi et monasterii…” – Uradalmi ház: szoba, konyha, régi pince urna borra, kapásnyi uradalmi szőlő, mely urna bort terem, a szőlőhegyről 1/9 és 1/10-ből urna bor. A makkos erdőből az uradalom makkbér bevétele. Allódiális termés köbölnyi: búza, rozs, árpa, zab, hajdina, kilenced és tized köbölnyi: kukorica, búza, rozs, hajdina, s ezek készpénz értéke. Összesen kocsinyi széna, ennek értéke. A kocsmálás bevétele, bognár abroncsok készítéséért censust fizet, lakocsai mészáros árendája, drávai halászat censusa, az uradalom bevétele házcensusból, a jobbágyok szolgáltatásai in natura, bevétel épületfa eladásból, gida- és méhtized készpénzben, összes uradalmi bevétel készpénzben. – Az uradalom fizet árendálásáért, az alkalmazottak konvenciója: provisor, hajdúk, ökrösgazda, csikós, kanász, allódiális területen legeltethető marha és disznó.
Malenics György apát halála után kamarai kezelésbe vett zselicségi Szt. Jakab apátság javai.
(Somogy m.): Lakocha – Bogsnicza praedium – Matyasi Telek praedium – Oton – Tott Uj Falu – Kotyan praedium – Barabás – Szt. Jakab – Bodicz praedium – Ottok praedium – Vertkocz praedium – Gerenda praedium

Tartalomgazda