HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 021.

Dátum 1808. május 27.
Jelleg

Eredeti, német, 1 folio. + 13 db. melléklet.

Szöveg

[Jövedelem kimutatás] „Erträgniss Aufsatz”, készítette a kamara temesvári könyvelősége.
Rumunyaszka:
3. osztályba sorolt. Jobbágyság: fél-, negyed- és nyolcad telken. Zsellérek. Az úrbéres adók bevétele. Robotváltság készpénzben. Üres telkek censusa. Tized készpénzben és természetben, mérőnyi: kétszeres, rozs, zab, kukorica, csomónyi kender. Méh- és báránytized készpénzben. Mészárszék és kocsma árendája, malomcensus. Pálinkafőző üst censusa. Holdnyi allódiális szántó censusa. Erdei kaszáló árendája. Holdnyi erdő bevétele, uradalmi épület becsértéke.
Mellékletek: 1) Erdőbecslés 2 pld.: a) 2 oldal német, eredeti, a főirattal azonos datálással. b) az előző kiegészítése: 2 oldal, német, eredeti, Bulcs, 1808. április 5. Erdő 3. osztályra osztva: holdnyi. Évente kitermelhető holdnyi. Erről ölnyi és kocsinyi fa, ennek készpénzértéke. 2) A jobbágyság készpénzszolgáltatása 1799–1807. Urbariális jövedelmekről kimutatás – 1 oldal német, eredeti, a főirattal azonos datálással. 3) Robotváltság 1799–1807. – 1 oldal német, eredeti, a főirattal azonos datálással. 4) Árenda bevétel allódiális földek után. – 1 oldal német, eredeti, a főirattal azonos datálással. 5) Gabonatized táblázata, 1799–1807. – 2 oldal rubrikás táblázat, a főirattal azonos datálás. 6) Bárány- és méhtized készpénzben. – 1 oldal német, eredeti, 1799–1807, a főirattal azonos datálással. 7) Az uradalom regália és árenda bevétele: 1799–1807. – 1 oldal német, eredeti, 1799–1807, a főirattal azonos datálással. 8) Puszta telkek bevétele 1799–1807. – 1 oldal német, eredeti, 1799–1807, a főirattal azonos datálással. 9) Erdei legelők bevétele 1799–1807. – 1 oldal német, eredeti, 1799–1807, a főirattal azonos datálással. 10) Erdei büntetéspénz és makkolás bevétele, 1799–1807. – 1 oldal német, eredeti, 1799–1807, a főirattal azonos datálással. 11) Uradalmi épület leírása: fából, méretei. 2 szoba, konyha, kamra, istálló. Az épületek becsértéke. – 2 oldal német, hitelesítés nélkül, egykorú másolat a bulcsi [kamarai] „Rentamt”-tól dátum nélkül. 12) Táblázat az uradalom készpénzbevételeiről, 1807-ben. – 2 oldal nyomtatott rubrikás táblázat, német, eredeti, Temesvár, 1808. május 30.
Kamarai uradalmi helység.
(Bulcsi kerület, Krassó m.): Ohábá Lunka oder Rumunyaszka

Tartalomgazda