HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 010 / e.

Dátum 1801. október 15.
Jelleg

Eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű 1 pag. „Az irat eredeti jele: Nro 4.” Nyomtatott alapszöveg és rovatok.

Szöveg

(4. sz. Melléklet)
(Kivonat) „Auszug” Készítette a temesvári kamarai számvevőség a Krassó megyei Tinkova helység lakói által 9 év alatt árenda- és egyéb uradalmi adók címén befizetett jövedelemösszegekről
Táblázatos kimutatás, alábbi rovatokkal: adózás időszaka (1791–1799) – Árendajövedelmek: kocsmaárenda összege – mészárszék-árenda összege – halászati (jog) árendaösszege – Egyéb földesúri haszonvételek: rakia (pálinka)főzők taxája – malomcensus – kereskedelmi (kereskedői) census (csak 1794-ben) – ipari adó (csak 1797-ben) – Rovatonkénti összesítés. – Megjegyzés: az ipari- és kereskedelmi adó összege a nyomtatott előírás szerint levonandó lenne, s a maradékot kellene itt feltüntetni. Mivel itt ilyen levonás nincs, a maradékösszeg azonos az összesítés végösszegével. – Fenti, 9 év alatt befolyt árenda- és egyéb földesúri adójövedelmekből tételenként kiszámított és itt megadott évi átlagösszegek.
Dátum, aláírások, papírpecsét.
A jószág a lugosi kamarai járadékhivatalhoz tartozik.
(Krassó m.): Tinkova possessio

Tartalomgazda