HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 008 / h.

Dátum 1801. október 24.
Jelleg

Eredeti, dátum, aláírások, papírpecsét német nyelvű 2 pag.

Szöveg

(Előterjesztés) „Docirung” Készítette a bánáti kamara temesvári számvevősége arra vonatkozóan, hogy a Krassó megyében fekvő Kaverán helység lakói részére milyen allódiális földterületek jöhetnek számításba legelőterületük megnagyobbítására. Az irat jobboldalán az átadandó földterületek értékének feltüntetésére külön rovat.
Kaverán:
A lakosok állatállományát alapulvéve, a közös legelőterület 175 hold nagyságú kellene, hogy legyen, ezzel szemben jelenlegi legelőterületük mindössze 81 hold. 71. UC 197 : 7). Így tehát a szükséges legelőnagyobbítás 94 holdnyi terület átengedéséve járna, mely a területekre vonatkozóan már a conscriptio készítője javaslattal élt (l. ott). Ezeket a földterületeket a kaverániak részben már eddig is átélték, minden ellenszolgáltatás nélkül. – A szántóföldek és rétek között bizonyos kihasított földterületek, nagyságuk holdban a Temes folyó által összehordott szigeteken lévő földterületek, nagyságjuk holdban (eddig esetleges szénakaszáláson kívül semmi hasznot nem jelentettek) a telki állományú szántó-rét- és legelőterületeknél található bizonyos plusz-területek. Holdban fenti területek összesen: 111 hold, melyhez még az úgynevezett „Extra Huttung”-ból 20 holdat pótolnának, mivel az első két terület alig használható minőségű, így a legelőnagyobbításra javasolt földterület összege: 131 1/2 hold, melyből az előző 111 hold használatáért a helybeliek semmit sem fizettek az uradalomnak, így átengedésük miatt az uradalom jövedelmeiből semmit sem kell leszámítani. A kiegészítésként átengedendő 20 holdért (a külső legelőből) az egész terület árendaösszegéből az erre eső jövedelemértéket kell számításba venni, majd ennek a 10 %-át, mint rezsiköltséget kell levonni. A maradék a tiszta érték, melynek 5 %-kal számított tőkeértéke (81,11) levonandó a jószág összes jövedelmeinek összegéből (l. az aestimationál, UC 197 : 8)
Dátum, aláírások, papírpecsét.
Kaverán kamarai jószág legelőterületének nagyobbításáról.
(Krassó m.): Kaverán possessio

Tartalomgazda