HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 197. - No. 008 / g.

Dátum 1801. szeptember 19.
Jelleg

Egykorú, másolat, az aláírások és pecsétek jelzésével német nyelvű 1 pag.

Szöveg

(Jegyzék) Készítette a kamarai birtok két erdésze.
A kaveráni kamarai erdőterülettel kapcsolatban, a makkoltatás hasznosításának lehetőségéről. Tekintettel arra, hogy a jövedelem kimutatására a kamarai sertésállat-nyilvántartó nem tud adatokkal szolgálni, a szükséges felmérést a kamara két erdőkerülője végezte el és a felméréssel kapcsoalatban alábbiakat jelentik: a kaveráni erdő területe 1040 hold, amikor tehát makk terem, a felnövekedett cser- és bükkfák számát tekintve holdanként 4 öreg sertés makkoltatásával lehet számolni, azaz összesen 4804 sertéssel. Sertésenként a makkoltatást 6 krajcárral értékelve, az ezután várható jövedelem 420,24 forintot tenne ki. Itt azonban figyelembe kell venni, hogy makktermés csak kb. minden hatodik évben van, így becslésnél csak fenti érték hatodrészét, azaz 70,4 forintot lehet alapul venni. – A két erdőkerülő által előterjesztett jegyzék felhasználása a helység aestimatiojában található (UC 197 : 8), amelyben ezt a becsült jövedelemösszeget a becslő harmadára csökkenti, mivel ilyen nagyszámú sertés legeltetésére nem lehet számítani.
Dátum, aláírások és pecsétek jelzése.
A Kaverán helység határához tartozó kamarai erdőségekről.
(Krassó m.): Kaverán possessio

Tartalomgazda